Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]
PDF

Słowa kluczowe

etnografia -- czasopisma

Jak cytować

Kabzińska, I. (2013). Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]. Etnografia Polska, 57(1-2), 247–249. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/485