Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Anna Engelking, Toruń 2012 : [recenzja]
PDF

Słowa kluczowe

etnografia -- czasopisma

Jak cytować

Kabzińska, I. (2013). Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Anna Engelking, Toruń 2012 : [recenzja]. Etnografia Polska, 57(1-2), 233–237. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/482