Początki budownictwa żelbetowego w Lublinie

Autor

  • Jerzy Żywicki Wydział Artystyczny UMCS, Al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin

Słowa kluczowe:

początki żelbetu, żelbetowe budowle w Polsce, żelbet w budownictwie Lublina, XX wiek

Abstrakt

Żelbet jest wszechstronnym materiałem budowlanym. Do jego zalet należy duża trwałość, odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne, ogniotrwałość, możliwość wykonania konstrukcji o dowolnym kształcie. Ponadto jest materiałem tanim. Za ojczyznę żelbetu uznaje się Francję, a za jego wynalazcę Josepha Moniera. Poczynając od 1867 r. opatentował on szereg pomysłów związanych z „unerwianiem” betonu metalowymi wkładkami. Z licznego grona osób, których badania i doświadczenia przyczyniły się do upowszechnienia stosowania żelbetu w budownictwie, wymienić należy jeszcze innego Francuza – François Hennebique. W 1892 r. opatentował on pionierski system konstrukcji (zwany „Beton Armé”), a następnie zrealizował przy jego zastosowaniu ogromną liczbę budowli. Jak pisał inż. Jerzy Nechay, wybitny znawca tego budownictwa: „triumfalny pochód żelbetu dokonał się na przestrzeni bardzo krótkiego okresu czasu”. Tak rzeczywiście było, gdyż w przeciągu kilkunastu następnych lat stosowano go już nie tylko w budownictwie europejskim, ale także na innych kontynentach. Wśród twórców ważnych dla początków żelbetnictwa znajdują się: William E. Ward, Anatol de Baudot, August Perret, Tony Garnier, Max Berg i jeszcze wielu innych architektów. Podział ziem polskich na trzy zabory, wtedy gdy rodziło się i upowszechniało budownictwo żelbetowe, stanowi dziś utrudnienie w gromadzeniu o nim informacji. Pierwszymi budowlami na ziemiach polskich, w których stosowano żelbet, były mosty. Najwcześniejsze z nich zbudowano w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. W latach poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej na terenie Polski było już wiele żelbetowych budowli, nie tylko inżynieryjnych, ale również przemysłowych, publicznych i prywatnych. Ważną rolę w popularyzacji żelbetu odegrały czasopisma – przede wszystkim warszawski „Przegląd Techniczny”. Upowszechnienie żelbetu w polskim budownictwie nastąpiło w okresie międzywojennym. W 1931 r. zorganizowano I Polski Zjazd Żelbetników. W Lublinie, tak jak i w innych miejscach Polski, do najwcześniejszych budowli żelbetowych należały mosty. Pierwszy z nich, realizowany w 1903 r., zawalił się tuż po ukończeniu prac budowlanych. Kolejne – istniejące do dziś – powstały w 1908 i 1909 roku. Jednak na pełny rozwój budownictwa żelbetowego musiał Lublin poczekać jeszcze kilkanaście lat. Jego rozwój hamował przede wszystkim brak miejscowych surowców: cementu, żwiru rzecznego, tłucznia, a także dobrej jakości piasku. Konieczność sprowadzania tych surowców z odległych miejscowości podrożała ich koszt, a tym samym czyniła budownictwo żelbetowe mało ekonomicznym. Gmach Banku Ziemi Polskiej, będący pierwszym większym lubelskim budynkiem o szkielecie z żelbetu, powstał w latach 1923-1925. Zaprojektował go warszawski architekt Bolesław Żurkowski. Niedługo potem żelbet zastosowano w wielu innych obiektach Lublina, w tym projektowanych przez miejscowych architektów i realizowanych przez miejscowe firmy. Żelbet był wykorzystywany przede wszystkim przy wznoszeniu dużych obiektów publicznych (gmachy banków, Izba Skarbowa, Dom Żołnierza, Okręgowy Urząd Ziemski, Dom Strażacki, kościół pw. św. Michała Archanioła, budynki szkolne itd.), zaś budownictwo prywatne, choć go również stosowało, to jednak tylko w ograniczonym zakresie. Żelbet radykalnie odmienił obraz światowej architektury współczesnej. Jednak w Lublinie początki jego stosowania nie spowodowały architektonicznej rewolucji. Ważne było jednak samo poznanie tego cennego materiału budowlanego, a następnie stopniowe upowszechnienie go.  

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Affelt Waldemar J. 2011. W: Maria Jolanta Sołtysik i Robert Hirsch (red.). Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i Europie. Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 129-135.

Ajdacki Paweł. 2007. Przedmoście Warszawa, Otwock: PTTK. Oddział.

Atlas architektury Poznania. 2008. (red.) Janusz Pazdera, Poznań: Wydawnictwo Miejskie.

Banham Reyner. 1979. Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w „pierwszym wieku maszyny”, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Czerner Olgierd. 1997. Lwów na dawnej rycinie i planie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Danczowska Halina. 2009. Architekt Tadeusz Witkowski 1904-1986. Kalendarium życia i twórczości. Lublin. Akapit.

Gawarecki Henryk. 1975. Urbanistyka i architektura. W: S. Krzykała (red.), Dzieje Lublina, T. II. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 243-265.

Giedion Sigfried. 1968. Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gieroba Joanna, Karaś Sławomir, Przesmycka Elżbieta. 2012. Po remoncie zabytkowego mostu w Lublinie. Lubelski Inżynier Budownictwa 23, 14-16.

Jakubowski K., Mosty Krakowa, Dziennik Polski 22 grudnia 2001 www.twierdza.art.pl/a_mosty.htm;

Janczewski Henryk. 1971. Warszawa. Geneza i rozwój inżynierii miejskiej, Warszawa: Arkady.

Karaś Sławomir, Gazda Lucjan. 2004. Inżynier Marian Lutosławski i jego mosty w Lublinie. Drogownictwo 2, 159-164.

Karaś Sławomir, Landecka Halina, Kowieska Katarzyna. 2008. Mosty zabytkowe – szansa ochrony na przykładzie powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim. Drogownictwo 11, 382-387.

Karaś Sławomir, Skoczylas Olga. 2014. Pierwszy most inż. M. Lutosławskiego w Lublinie. Budownictwo i Architektura 13 (1), 113-125.

Karaś Sławomir. 2001. 107 lat żelbetowej kładki łukowej M. Thulliego we Lwowie. Inżynieria i Budownictwo 7, 425-426

Karaś Sławomir. 2013. Ścieżki powstawania technologii F. Hennebiquea, Drogownictwo 5, 159-165.

Kopeć Zbigniew. 2013. Poznań miedzy wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.

Kotlarski M., Krakowskie mosty zapomniane. Artykuł w blogu Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych Politechniki Krakowskiej: knkmpk.blogspot.com/2013/03/krakowskie-mosty-zapomniane.html.

Kubiatowski Jerzy. 1973. Lutosławski Marian. Polski Słownik Biograficzny XVIII/1, 76, 152.

Lewicki Jakub, 2005, Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918, Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami: Neriton.

Nechay Jerzy. 1956. Początki żelbetu w Polsce. W: B. Suchodolski (red.) Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 4, 283-307.

Niebrzydowski Wojciech. 2008. Beton i żelbet a formy architektoniczne XX wieku. Białystok: Rozprawa naukowa Nr 163. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

Olszewski Andrzej K. 1967. Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Orłowski Ryszard. 1992. Z dziejów przemysłu w Lubelskiem w latach 1918-1974. W: Z. Mitura i R. Orłowski (red. ) Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 187-220.

Popławski Zbysław. 1992. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Raczkiewicz Wioletta. 2012. Beton – materiał budowlany znany od wieków. Przegląd Budowlany 10, 13-18.

Rybak Mieczysław. 2002. Zanim minął wiek XIX – były już mosty z betonu zbrojonego. Drogownictwo 7-8, 224-237.

Stefański Krzysztof. 2009. Ludzie którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński .

Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej. 2015. Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe. Budownictwo i Architektura 14, 105-112.

Wołczew Wsiewołod, 1971. Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych w województwie lubelskim w okresie międzywojennym. Rocznik Lubelski XI, 193-225.

Zachuta Leszek. 2004. Historia przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000. Kraków: Polski Cement.

Żelichowski Ryszard. 2002. Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu. Warszawa: Rytm

Żywicki Jerzy. 1998. Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie. Lublin: idea Media.

Żywicki Jerzy. 2005/2006. Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Secto L, Artes, III/IV, 9-65.

Żywicki Jerzy. 2011. Lubelskie dzieło Oskara Sosnowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio L, Artes, IX, 2, 53-68.

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Żywicki, J. (2017). Początki budownictwa żelbetowego w Lublinie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 55–78. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/938

Numer

Dział

Studia i materiały