The jug adorned with a ram’s head on the handle found in the pit number 109 at the site 52 in Pawłosiów, district Jarosław, podkarpackie voivodeship = Dzban z uchem zwieńczonym główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosł

Authors

  • Agnieszka Dzierżanowska
  • Dariusz Król
  • Jakub Rogoziński
  • Małgorzata Rybicka

Keywords:

TRB, loess areas, ram’s head, pottery ornamentation, Baden influences

Abstract

During the rescue excavations conducted in Pawłosiów, site 52, a vast TRB settlement was investigated. Among many features the pit No. 109 seems to be very important. It contained the jug with a handle of ram horns, which is one of the most characteristic features of the loess settlement agglomerations of this culture. Archaeological context of this jug allow to determine the chronology of the pit to the turn of the II and IIIa TRB phase. The described discovery make possible to include Carpathian loess foothills into central areas of the TRB evolution in SE Poland

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bakker J. A., Vogel J. C. and Wiślański T. 1969. TRB and other C-14 dates from Poland (c. 4350-1350 BC and 800-900 AD). Helinium 9, 3-27
Bánffy E. 1997. Cult Objects of the Neolithic Lengyel culture. Connection and Interpretation. (= Archaeolingua. Series Minor 7). Budapest
Bronicki A., Kadrow S. and Zakościelna A. 2003. Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-Eastern Group of the Funnel Beaker Culture. In A. Kośko and V. I. Klochko (eds.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC (= Baltic-Pontic Studies 12). Poznań, 22-66
Burchard B., Jastrzębski S. and Kruk J. 1991. Some Questiones at Funnel Beaker Culture South-Eastern Group - an Outline. In D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen 2. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20-24 September 1988. Poznań, 95-101
Dobrzyński M. 2011. Dom i otoczenie na podstawie osady kultury pucharów lejkowatych w Piaskach Wielkich, pow. Świdnik, woj. lubelskie. In M. Rybicka and I. Florkiewicz (eds.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu. Rzeszów, 67-81
Gavins’kyj A. 2009. Settlement of Funnel Beakers culture in Mali Grybovychi, Materiali i doslizhdennya z archeologii prikarpattya i volini 13 (Lviv), 172-197
Grimm P. 1938. Die Salzmünder Kultur in Mitteldeutschland (= Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder 29). Halle
Grygiel R. 2008. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 2(3), Łódź
Jastrzębski S. 1991. The settlement of the Funnel Becker culture at Gródek Nadbużny, the Zamość District, Site 1C - Brief Characteristics. In D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen 2. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20-24 September 1988. Poznań, 189-196
Jażdżewski K. 1936. Kultura Pucharów Lejkowatych w Polsce Zachodniej i Środkowej (= Biblioteka Prehistoryczna 2). Poznań
Kaczanowska M. 1976. Pozycja stratygraficzna materiałów kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 62 w Nowej Hucie. Sprawozdania Archeologiczne 28, 89-99
Kalicz N. 1998. Figürliche Kunst und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns (= Archaeolingua, Series Minor 10). Budapest
Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. Warszawa
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczności kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. Poznań
Król D., Rogoziński J. and Rybicka M. 2010. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2010 roku w Skołoszowie, stan. 7, woj. podkarpackie. Rzeszów (unpublished typescript stored at Institute of Archaeology, Rzeszów University)
Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa z Bronocic. Archeologia Polski 28, 257-320
Kruk J. and Milisauskas S. 1991. Neolithic Upland Settlement at Bronocice. In D. Jankowska (ed.), Die Treichterbecherkultur. Neue Funde und Hypothesen 2. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20-24 September 1988. Poznań, 172-180
Medunova-Benešova A. 1981. Jevišovice-Stary Zamek. Schicht C2, C2, C. Katalog der Funde. Brno
Pavelčik J. 1991. Der Vorboleráz-Horizont in Hlinsko bei Lipnik nad Bečvou, In D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen 2, Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20-24 September 1988. Poznań, 223-231
Preuss J. 1980. Die altmärkische Gruppe der Tiefstichkeramik. Berlin
Rybicka M. 1995. Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. p.n.e. na Kujawach. Kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich. Łódź
Rybicka M. 2004. Kultura pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Chronologia, osadnictwo, gospodarka. Łęczyca
Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań
Uzarowicz-Chmielewska A. 1991. Stryczowice, Site 1. A Funnel Becker Settlement. In D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen 2. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20-24 September 1988. Poznań, 149-158
Videiko M. 2003. Tripilska cvvilizatsya. Kiev
Wiślański T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Prahistoria ziem polskich 2. Neolit. Wrocław, 165-260
Włodarczak P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Kraków-Lublin, 27-63
Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 7). Rzeszów

Downloads

Published

2011-01-01

How to Cite

Dzierżanowska, A., Król, D., Rogoziński, J., & Rybicka, M. (2011). The jug adorned with a ram’s head on the handle found in the pit number 109 at the site 52 in Pawłosiów, district Jarosław, podkarpackie voivodeship = Dzban z uchem zwieńczonym główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosł. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 221–240. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1138

Issue

Section

Articles