Tyrawa Solna. Salz, Siedlungen und eine Magnetometerprospektion an der Tyrawka in den Salzbergen der Beskiden

Authors

  • Maciej Dębiec
  • Martin Posselt
  • Thomas Saile

Keywords:

salt springs, salt production, magnetometer survey, Linienbandkeramik, Tarnobrzeg-Lusatian Culture, Przeworsk culture, River San

Abstract

The landscapes on both sides of the lower course of the Tyrawka River, a tributary of the San, cannot be regarded as favourable for settlement. Nevertheless, a dense concentration of archaeological sites has been recorded. A reason for this observation might be seen in the local deposits of salt and copper, exploitation of which would have compensated the environmental disadvantages. Magnetometer survey has been conducted on part of a Linienbandkeramik (Linear Pottery Culture) settlement site close to one of the local salt springs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Dębiec M. 2004. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Łańcut 3 (badania z roku 1987 oraz 1989). Rzeszów (unveröff. Magisterarbeit, Institut für Archäologie, Universität Rzeszów).
Gajewski L. 1959. Grodzisko w Tyrawie Solnej, pow. Sanok. Acta Archaeologica Carpathica 1, 239–242.
Gajewski L. 1965. Brązowe naramienniki z Tyrawy Solnej, pow. Sanok. Acta Archaeologica Carpathica 7, 83–86.
Gedl M. 1998. Młodsza epoka brązu we wschodniej części polskich Karpat. Kraków: Instytut Archeologii UJ.
Harding A. und Kavruk V. 2013. Slovakia and Poland. In A. Harding und V. Kavruk, Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian Zone. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 175–184.
Jodłowski A. 1985. Badania powierzchniowe w rejonie Gór Słonych koło Sanoka. In A. Jodłowski (Hrsg.), Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1984–1985. Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, 59–69.
Kaczanowska M. und Godłowska M. 2009. Contacts between the Eastern and Western Linear Cultures in South-Eastern Poland. In J. K. Kozłowski (Hrsg.), Interactions Between Different Models of Neolithisation North of the Central European Agro-Ecological Barrier. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 137–149.
Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stanowisku nr 16 w Rzeszowie na osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9–75.
Kadrow S. 1990. The Rzeszów Settlement Microregion in Neolithic. Acta Archaeologica Carpathica 29, 33–70.
Kotowicz P. im Druck. Wyniki nadzoru archeologicznego na wielokulturowym stanowisku nr 9 w Tyrawie Solnej, pow. Sanok. Rocznik Sanocki 12.Kotowicz P. im Druck. Wyniki nadzoru archeologicznego na wielokulturowym stanowisku nr 9 w Tyrawie Solnej, pow. Sanok. Rocznik Sanocki 12.
Kunysz A. 1968. Grodziska w województwie rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966, 25–87.
Łanczont M., Madeyska T., Muzyczuk A. und Valde-Nowak P. 2002. Hłomcza — stanowisko kultury magdaleńskiej w Karpatach polskich. In J. Gancarski (Hrsg.), Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich. Krosno: Muzeum Okręgowe w Krośnie, 147–187.
Milisauskas S. 1986. Early Neolithic Settlement and Society at Olszanica (= Memoirs of the Museumof Anthropology 19). Ann Arbor: University of Michigan.
Parczewski M. 1984. Prahistoryczne i średniowieczne źródła archeologiczne z doliny górnego Sanu część I: odcinek Sanok-Wara. Acta Archaeologica Carpathica 23, 175–224.
Pelisiak A. 2014. Steinfunde. In: M. Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT, 110–135.
Pelisiak A. 2015. North-South and South-North. The passes in the main ridge of the East Polish Carpathians and the natural routes during the Neolithic in light of chipped stone material. In A. Przybył und M. Furmanek (Hrsg.), Stone, ceramics, bronze: different faces of raw materials in the past. Papers dedicated to Professor Włodzimierz Wojciechowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, in press. Poradyło W. 2003. Odkrycie osady kultury pucharów lejkowatych w Hołuczkowie na Pogórzu Przemyskim. Rocznik Przemyski 39(2), 141–145.
Saile T. 2015. Competing on unequal terms: saltworks at the turn of the Christian era. In R. Brigand und O. Weller (Hrsg.), Archaeology of Salt. Approaching an invisible past. Leiden: Sidestone Press, 199–209.
Saile T., Posselt M. und Blajer W. 2008. Zur Siedlungsarchäologie der Bandkeramik im Einzugsgebiet des San. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 27, 9–23
Sebők K. 2014. Bükk-Keramik in Zwięczyca. In M. Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT, 80–84.
Tokarski A. 1921. O solankach w okolicy Mrzygłodu nad Sanem. Kosmos 46(2–3), 544–546.

Downloads

Published

2015-01-01

How to Cite

Dębiec, M., Posselt, M., & Saile, T. (2015). Tyrawa Solna. Salz, Siedlungen und eine Magnetometerprospektion an der Tyrawka in den Salzbergen der Beskiden. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 189–197. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1218

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>