U siebie w biurze. Materialne środowisko homo officens

Słowa kluczowe: biura, środowisko pracy, praca, meble biurowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono procesy zadomawiania się w przestrzeni biurowej. Autorka opisuje najpierw sposoby oswajania i personalizowania biur terytorialnych: analizuje sposoby oddolnego kształtowania i oswajania przestrzeni pracy, wpisywania w nią tożsamości i biografii pracowników, a także oporu i kontestacji, czyli taktyk, które są odpowiedzią na strategie korporacyjne. Następnie omawia zmiany w aranżacji przestrzeni pracy w biurach nieterytorialnych. Autorka pokazuje też, jak ważną rolę w tych procesach odgrywają producenci mebli biurowych, kształtujący i przechwytujący zarówno taktyki, jak i strategie związane z organizacją przestrzeni biurowej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Biogram autora

Karolina J. Dudek, Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Karolina J. Dudek, antropolog kultury i socjolog, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego.
Zainteresowania naukowe: kariery i wiedza, socjologia organizowania, środowisko pracy, antropologia
wizualna i antropologia miasta. Autorka książek Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między
nauką a praktyką (2018), Koniec ery calvadosu. Design i praca w później nowoczesności (2019),
współautorka (wraz ze Sławomirem Sikorą) Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na
Grochowie (2018).

Bibliografia

LinkUP: Odpocznij i nabierz energii do pracy, “Upstream” no.7, http://www.nowystyl.pl/pub/up_stream/07.pdf, 31.01.2019.

Bowman C., Ambrosini V. 2010, How value is created, captured and destroyed, “European Business Review”, Vol. 22 No. 5, s. 479–495.

de Certeau M. 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dudek K. 2018, Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką, Universitas, Kraków.

Filipek W. 1998, Prywatność: nieuchwytna realność [w:] Zeidler-Janiszewska A. (red.), Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, Instytut Kultury, Warszawa.

Goffman E. 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Kostera M., Kociatkiewicz J. 1997, Antropologia pustych przestrzeni [w:] Zeidler-Janiszewska A. (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Humaniora, Poznań, s. 83–81.

Niemczyńska M. 2009, Zimny korpus korporacji, „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 23.02, s. 8–9.

Pacanowsky M. E., Trujillo N. O. 1996, Komunikacja organizacyjna jako forma „wykonania” kulturowego [w:] Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A. (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenie i spotkania, Instytut Kultury, Warszawa, s. 287–316.

Rybczyński W. 2003, Najpiękniejszy dom na świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Sundstrom E., Burt R. E., Kamp D. 1980, Privacy at Work: Architectural Correlates of Job Satisfaction and Job Performance, „The Academy of Management Journal”, nr. 23/1, s. 101–117.

Trends..., 2018, Trends, Technology, Lifestyle, Noti, Balma, Tarnowo Podgórne.

Tuan Y. F. 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Workplace Strategy… 2018, Workplace Strategy – zaprojektuj doświadczenie w pracy i wyprzedź jutro, BNP Paribas Real Estate, Warszawa.

Opublikowane
2020-05-13
Jak cytować
Dudek, K. (2020). U siebie w biurze. Materialne środowisko homo officens. Journal of Urban Ethnology, 17, 97-108. https://doi.org/10.23858/JUE17.2019.006