Jak mieszka „słoik”? Proces zadomawiania się w Warszawie na przykładzie studentów pochodzących spoza stolicy

Słowa kluczowe: zadomawianie się, słoik, migracja, codzienność, przestrzeń, miasto

Abstrakt

Autorka artykułu opisuje proces zadomawiania się i jego praktyczny wymiar na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2013–2016 wśród pochodzących spoza stolicy studentów warszawskich uczelni publicznych (potocznie nazywanych „słoikami”). Zadomawianie się rozumiane jest jako relacja z miastem, która kształtuje się i zmienia poprzez codzienne praktyki. Omówione zostają motywy migracji, reakcja na zmianę, przemiany dotyczące znajomości topografii, poruszania się (przemieszczania się), wynajmu mieszkania, relacji społecznych oraz zakotwiczenia wspomnień w miejskiej przestrzeni.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Biogram autora

Katarzyna Zarzycka, Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zarzycka, etnolożka i antropolożka. Ukończyła studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem magistra. Jej zainteresowania badawcze obejmują kwestie przestrzeni miasta (zamieszkiwanie, zadomawianie się), a także obszaru Republiki Macedonii, jej historii oraz uwarunkowań społeczno-politycznych.

Bibliografia

Bendiner-Viani G. 2011, Spacerowanie, emocje i zamieszkiwanie. Wycieczki z przewodnikiem po Prospect Heights w Brooklynie, [w:] Frąckowiak M., Olechnicki K., Krajewski M. (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, s. 135-154.

Chełmiński J. 2017, Mieszkańcy polskich miast: Warszawa, „Gazeta Wyborcza”, http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22175044,mieszkancy-polskich-miast-warszawa.html, 01.11.2018.

Coates J. 2013, Everyday Mobility: The Normalization of China-Japan Migratory Flows and They ‘Everyday Practice’, “International Review of Social Research”, Vol. 3., no. 1, s. 7-26, https://www.researchgate.net/publication/276431737_Everyday_Mobility_the_Normalization_of_China-Japan_Migratory_Flows_and_their_'Everyday_Practice', 17.01.2019.

Convery I., Corasne G., Davis P. (red.) 2012, Making Sense of Place. Multidisciplinary Perspectives, The Boydell Press, Woodbridge.

De Certeau M. 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

De Certeau M., Giard L., Mayol P. 2011, Wynaleźć codzienność. 2. Mieszkać, gotować, Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego, Kraków.

Faist T. 2013, The mobility turn: a New paradigm for the social sciences?, „Ethnic and Racial Studies”, Vol. 36, No. 11, s. 1637-1646.

Glick Schiller N., Salazar N. B. 2013, Regimes of Mobility Across the Globe, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, Vol. 39, No. 2, s. 182-200, https://www.researchgate.net/publication/256049169_Regimes_of_Mobility_Across_the_Globe, 17.01.2019

Grzelak J., Zarycki T. (red.) 2004, Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Gustafson P. 2001, Roots and Routes: Exploring the Relationship between Place Attachment and Mobility, „Environment and Behaviour”, Vol. 33, s. 667-686.

Heidegger M. 2007, Budować, mieszkać, myśleć, [w:] Heidegger M., Odczyty i rozprawy, Altheia, Warszawa, s. 139-157.

Highmore B. 2002, Everyday Life and Cultural Theory, Routledge, Londyn, Nowy Jork, http://www.academia.edu/5722594/Everyday_life_and_cultural_theory, 01.11.2018.

Ingold T. 1993, The temporality of the landscape, „World Archeology”, Vol. 25, No. 2, s. 152-174.

Ingold T. 2000, The Perception of Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, Routledge, Londyn, Nowy Jork.

Ingold T. 2011, Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, Routledge, Londyn, Nowy Jork.

Klekot E. 2015, Obcowanie z materią: mētis jako rodzaj wiedzy, „Autoportret”, nr 1[48], http://autoportret.pl/artykuly/obcowanie-z-materia-metis-jako-rodzaj-wiedzy/, 13.01.2019.

Klekot E. 2018, Mētis – wiedza asystemowa, „Teksty drugie”, nr 1, s. 79-90.

Kusenbach M. 2003, Street phenomenology. The go-along as ethnographic research tool, „Ethnography”, Vol. 4, No. 3, s. 455-485, https://www.jstor.org/stable/24047846, 13.01.2019.

Lee J., Ingold T. 2006, Fieldwork on Foot: Perceiving, Routing, Socilizing, [w:] Coleman S., Collins P. (red.), Locating the Field. Space, Place and Context In Anthropology, Bloombury Publishing, Londyn, Oksford, Nowy Jork, New Dehli, Syndey, s. 67-86.

Kwaśniewski T. 2004, Rozmowa o badaniach: jacy warszawiacy – jaka Warszawa, „Gazeta Wyborcza”, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,2283622.html, 01.11.2018.

Lefebvre H. 1991, The Production of Space, Blackwell, Cambridge.

Lynch K. 2011, Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień, Kraków.

Łukasiuk M. 2007, Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Nóżka M., Martini N. 2015, Metody mobilne i wizualne w praktyce badawczej. Zastosowanie fotospaceru w socjologicznych badaniach map mentalnych u zachowań terytorialnych ludzi, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom XI, nr 4, s. 35-50, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume32/PSJ_11_4_Nozka_Martini.pdf, 15.01.2019.

Rakowski T. 2018, Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej, „Teksty drugie”, nr 1, s. 16-39.

Seamon D. 2014, Place Attachment and Phenomenology: The Synergistic Dynamism of Place, [w:] Manzo L.C, Devine-Wright P. (red.), Place Attachment. Advances in Theory, Methods and Applications, Routledge, Londyn, Nowy Jork, s. 11-22, http://www.academia.edu/4321988/Place_Attachment_and_Phenomenology_The_Synergistic_Dynamism_of_Place_2014_, 01.11.2018.

Skowrońska M. 2015, Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Smyrski Ł. 2017, Antropologia krajobrazu – na pograniczu dyscyplin, „Etnografia Polska”, tom LXI, zeszyt 1-2, s. 125-146, http://rcin.org.pl/Content/65946/WA308_85283_P326_Antropologia-krajobr_I.pdf, 17.01.2019.

Tuan Y. 2001, Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Woroniecka G. (red.) 2007, Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Trio, Warszawa.

Źródła internetowe

Sprzeciw wobec realizacji zwycięskiego projektu – NEON DLA WARSZAWY, https://www.facebook.com/events/464243060320038/?ref=22, 19.06.2019.

Opublikowane
2020-05-14
Jak cytować
Zarzycka, K. (2020). Jak mieszka „słoik”? Proces zadomawiania się w Warszawie na przykładzie studentów pochodzących spoza stolicy. Journal of Urban Ethnology, 17, 187-202. https://doi.org/10.23858/JUE17.2019.011