Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII wieku, Universitas, Kraków 2020, ss. 265, ilustracje.
PDF

Słowa kluczowe

etnohistoria
Zeman Wolfowicz

Jak cytować

Jasiewicz, Z. (2021). Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII wieku, Universitas, Kraków 2020, ss. 265, ilustracje. Etnografia Polska, 65(1-2), 191–193. https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2867

Abstrakt

Recenzja książki Tomasza Wiślicza pt. Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII wieku, Universitas, Kraków 2020, ss. 265.

https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2867
PDF

Bibliografia

Domańska Ewa 2011, Posłowie. Historia antropologiczna. Mikrohistoria, w: N.Z. Davis, Powrót Martina Guerre’a, Zysk i Ska. Wydawnictwo, Poznań.

Jasiewicz Zbigniew 2007, Pieśń i gra obrzędowa „Zelman” u Oskara Kolberga i innych. Materiały i interpretacje, Lud, t. 101, s. 229-303.

Wiślicz Tomasz 2008, Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych: pomiędzy metaforą a praktyką badawczą, w: B. Wagner, T. Wiślicz (red.), Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Inforteditions, Zabrze, s. 9–16.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Etnografia Polska