Spacerownik miejski po krakowskich niezależnych galeriach sztuki, czyli specyfika oddolnych inicjatyw artystów w mieście

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.007

Słowa kluczowe:

Kraków, sztuka współczesna, inicjatywy artystyczne, niezależne galerie sztuki, miasto, flâneur

Abstrakt

Artykuł stanowi refleksję na temat współczesnych galerii zakładanych przez artystów w Krakowie. Na przykładzie inicjatyw Widna i Nasz ogródek ukazuje te przestrzenie jako miejsca dialogu artystów, kuratorów i odbiorców, a także jako miejsca budujące alternatywny obieg sztuki w mieście. Do opisania tych zależności wykorzystano figurę flâneura, wskazując na możliwość wykorzystania narracyjnego języka do badań nad niezależnymi instytucjami sztuki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baudelaire Ch. 1998, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Wydawnictwo słowo obraz terytoria, Gdańsk.
Bauman Z. 1993, Przedstawienie na pustyni, przeł. M., Kwiek [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.) Drobne rysy w ciągłej katastrofie... obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa, s. 71–84.
Benjamin W. 2013, Pasaże, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Bishop C. 2015, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
Bourriaud N. 2012, Estetyka relacyjna, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków.
Bromboszcz R. 2015, Moda współczesna i cybernetyczna. Wartości, skrzydła i warstwy, „Colloquium WNHiS AMW”, nr 2/2015, s. 71–88.
Drągowska M., Kuryłek D., Tatar E. M. 2008, Krótka historia Grupy Ładnie, Ha!art, Kraków.
Frydryczak B. 2002, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Wydaw-nictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Guzek Ł. 2006, Od white cube do alternative space, [w:] M. Popczyk (red.) Muzeum sztuki. Antologia, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 467–489.
Kowalczyk I. 2012, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Kusiak J. 2013, Walter Benjamin i metodologia antropologicznego materializmu. Krzesanie dialektycznych iskier na metalowej głowie Ernsta Thälmanna, „Praktyka Teoretyczna”, nr 2/2013, s. 309–332.
Miessen M. 2016, Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
Musielak Ł. 2018, Zmierzch instytucji, Magazyn Szum – archiwum internetowe, https://maga-zynszum.pl/zmierzch-instytucji/, 17.04.2020.
Nowicka M. 2019, Podtapianie Bunkra, Krytyka Polityczna – archiwum internetowe, https://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/podtapianie-bunkra/, 17.04.2020.
O’Doherty B. 2005, Uwagi o przestrzeni galerii, tłum. A. Szyłak, [w:] M. Popczyk (red.) Muzeum sztuki. Antologia, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 451–466.
Olszewska P. 2015, Trudna niezależność. O niezależnych przestrzeniach artystycznych, Magazyn Obieg – archiwum internetowe, http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/felieton/37083, 17.05.2020.
Pospiszyl T. 2012, Artist run initiatives (ARI) – cechy ogólne i analiza wybranych przykładów histo-rycznych w Czechosłowacji i republice czeskiej, „Sztuka i Dokumentacja”, nr 7/2012, s. 38–43.
Skóra F. 2018, Pracownia i dom Bogusława Bachorczyka (rozmowa), https://pracowniedowgladu.pl/pracownia-i-dom-boguslawa-bachorczyka/, 13.04.2020.
Sowa J. 2009, Goldex poldex Madafaka, czyli raport z (oblężonego) Pi Sektora, [w:] M. Lind, R. Minichbauer (red.) Europejskie polityki kulturalne, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s.17–28.
Woolf V. 2018, Eseje wybrane, Wydawnictwo Karakter, Kraków.
JUE 18/2020

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Kudelska, M. (2020). Spacerownik miejski po krakowskich niezależnych galeriach sztuki, czyli specyfika oddolnych inicjatyw artystów w mieście. Journal of Urban Ethnology, 18, 121–135. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.007