Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego

Część 2

Autor

  • dr Anna Szymoszyn Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.011

Słowa kluczowe:

Polacy, Berlin, Londyn, migracja, sukces, integracja, dobrostan, strategie migracyjne, emic

Abstrakt

Artykuł dotyczy polskich migrantów osiadłych w Berlinie i Londynie, którzy poradzili sobie z procesem integracji i odnieśli osobisty sukces na różnych płaszczyznach. Prezentuje emiczne podejście do tematu. Stanowi drugą część z tworzącego całość cyklu, rozpoczętego tekstem Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego. Część 1 autorstwa Agnieszki Szczepaniak-Kroll (zamieszczonego w tym samym tomie JUE). Obydwa bazują na badaniach grantowych, szczególnie koncentrując się na okresie poakcesyjnym. W artykule przeanalizowane zostały sposoby i strategie prowadzące Polaków do udanego życia w nowym kraju osiedlenia oraz do zaspokojenia ich potrzeby dobrostanu i szczęścia, zarówno rodzinnego, jak i zawodowego oraz społecznego. Prześledzono różnice i podobieństwa w pojmowaniu sukcesu przez migrantów oraz strategie jego osiągania za granicą. W ten sposób powstał całościowy obraz zjawiska pomyśl-nej, satysfakcjonującej integracji migrantów, jak również postrzegania przez nich sukcesu

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartram D. 2013, Happiness and ‘economic migration’: A comparison of Eastern European migrants and stayers, „Migration Studies”, nr 1(2), s. 156–175.
Brannen J., Mooney A., Wigfall V. and Parutis V. 2014, Fatherhood and Transmission in the Context of Migration: An Irish and a Polish Case, „International Migration”,nr 52, s. 165–177.
Doroszewski W. (red.) 2016, Sukces, [w:] Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl/szukaj/sukces.html, dostęp: 15.11.2016.
Fischer E.F. 2014, Good Life: Aspiration, Dignity and the Anthropology of Well Being, Stanford University Press, Stanford.
Horolets A. 2018, On Holiday? Polish Migrants Visit Their Families in Poland, [w:] M. Ślusarczyk, P. Pustułka, J. Struzik (red.), Contemporary Migrant Families: Actors and Issues, Cambridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne, s.117–136.
Lofgren O. 2002, On Holiday: The History of Vacationing, University of California Press.London Datastore, https://data.london.gov.uk/, dostęp: 04.05.2020.
Mayor of London 2010, An evidence base on migration and integration in London, ESRC Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford, London, https://www.london.gov.uk/sites/default/files/an_evidence_base_on_migration_and_integration_in_london.pdf, dostęp: 01.04.2020.
Sobczyk J. R. 2009, Aksjologia sukcesu – uwarunkowania pomiaru(miary i oceny), „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania”, nr 7 (2/1), s. 81–90.
JUE 18/2020

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Szymoszyn, A. (2020). Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego: Część 2. Journal of Urban Ethnology, 18, 195–216. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.011