Twórcze doświadczanie miejskiej przestrzeni – sycylijskie podróże Jarosława Iwaszkiewicza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.015

Słowa kluczowe:

literatura dokumentu osobistego, metoda biograficzna, afektywność, twórcze doświadczanie miasta, Jarosław Iwaszkiewicz

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka dokonuje oglądu miasta jako twórczego wytworu, który może być inspiracją dla wrażliwej osobowości, inicjując proces powstawania nowych dzieł sztuki. Metoda biograficzna, analiza literatury dokumentu osobistego oraz twórczości literackiej Jarosław Iwaszkiewicza, pozwoliły na wskazanie kategorii problemowej – twórczego doświadczania miasta. Obcowanie z miastem (w wyobraźni, jak i realności) staje się afektywnym doświadczeniem kulturowym, które może nadawać określoną wartość ludzkiej egzystencji, jak i inicjować powstawanie nowych dzieł sztuki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buczyńska-Garewicz H. 2006. Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków: Universitas.

Hessel F. 2001. Sztuka spacerowania, tłum S. Lisiecka. Literatura na świecie 8-9, 157-162.

Iwaszkiewicz J. 1947. Spotkania z Szymanowskim. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Iwaszkiewicz J. 1956. Książka o Sycylii. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

Iwaszkiewicz J. 1958. Sonety sycylijskie, I Sonet Wstępny. [W:] J. Iwaszkiewicz. Wiersze. Warszawa: Czytelnik, 359.

Iwaszkiewicz J. 1977. Podróże do Włoch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Iwaszkiewicz J. 1981. Podróże 1, Warszawa: Czytelnik.

Iwaszkiewicz J. 2007. Dzienniki 1911-1955. Warszawa: Czytelnik.

Jałowiecki B. 2012. Czytanie przestrzeni. Kraków, Rzeszów, Zamość: Konsorcjum Akademickie.

Komorowska M. 1980. Iwaszkiewicz, Szymanowski, „Król Roger”. Dialog 25/6, s. 88-94.

Kubiak Z. 1999. Brewiarz Europejczyka. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.

Miłosz C. 1990. Prywatne obowiązki. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze”.

Miłosz C. Iwaszkiewicz J. 2011. Portret podwójny. Wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji, wybór B. Toruńczyk. Warszawa: Zeszyty Literackie.

Muratow P. 1972. Obrazy Włoch 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Rewers E. 2005. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków: Universitas.

Romaniuk R. 2012. Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza 1. Warszawa: Iskry.

Rykwert J. 2013. Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, tłum. T. Bieroń. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Sobkiewicz L. 2001. Wieśniak berliński. Literatura na świecie 8-9.

Tomaszewski A. 2012. Ku nowej filozofii dziedzictwa. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

14.12.2022

Jak cytować

Sieroń, D. (2022). Twórcze doświadczanie miejskiej przestrzeni – sycylijskie podróże Jarosława Iwaszkiewicza. Journal of Urban Ethnology, 20, 249–259. https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.015