Stołówki w przestrzeni socjalistycznego miasta

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.008

Słowa kluczowe:

stołówki, jedzenie, robotnicy, Polska Rzeczpospolita Ludowa

Abstrakt

Zakład pracy wraz ze swą infrastrukturą socjalną, zaspokajającą większość podstawowych potrzeb pracowników, miał być w PRL-u przestrzenią alternatywną wobec miasta. Kluczową rolę odgrywały tu stołówki, które miały karmić w racjonalny sposób, podnosząc wydajność pracy i uwalniając kobiety od domowych
obowiązków. Projekt ten zawiódł, częściowo również z przyczyn związanych z przestrzenią samych stołówek – nieestetyczną, niehigieniczną i niedostępną dla członków rodzin.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bierwiaczonek K. 2016. Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Brzostek B. 2010. PRL na widelcu. Warszawa: Baobab.
Czarna księga cenzury PRL 1978. T. 2. Londyn: Aneks.
Czekalski T. 2011. Przedsiębiorstwa żywienia zbiorowego w realiach PRL: model żywienia zbiorowego w warunkach przyspieszonej modernizacji i jego realizacja. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 5, 78–90.
Daszczyńska H. i Kobzdej D. (red.) 2013. Tu Stocznia. Gdańsk: Fundacja Centrum Solidarności.
Drzał-Sierocka A. 2018. Jedzenie taśmowe? Dzisiejsze czasy Chaplina jako głos w dyskusji na temat idei fast food. [W:] A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka (red.), Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym. Warszawa: Grupa Cogito.
Gluza Z. (red.) 1991. W stanie. Warszawa: Wydawnictwo „Karta”.
Głuszczenko I. 2012. Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Hall E. T. 1978, Ukryty wymiar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Jarska N. 2015. Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
Jastrząb M. 2004. Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949–1956. Warszawa: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
Leczkowska J. 1999. Ciężkie sytuacje ludzi zbliżają, otwierają ich serca [W:] J. Kulas (red.), Stan wojenny. Wspomnienia i oceny. Pelplin: Bernardinum, 181–184.
Mazurek M. 2005. Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”.
Mazurek M. 2010. Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”.
Miler A. i Stormowska M. b.r.w. Stocznia gdańska szlakami kobiet (ulotka), Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
Pyszny J. 2007. Co jada bohater? Kod kulinarny literatury socrealistycznej, czyli dieta a światopogląd. [W:] K. Łeńska-Bąk (red.), Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 215–245.
Smaga M. 2017. „Stylowa”, „Arkadia”, „Mozaika”… – wnętrza lokali gastronomicznych w Nowej Hucie z okresu PRL. [W:] M. Baran, Bufet pod Kombinatem, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 87–125.
Trzeciak A. 2020. Stocznia Gdańska. Miejsca, ludzie, historie. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
Wąchała-Skindzier M. 2017. Miasto socjalistyczne na widelcu, czyli rzecz o nowohuckich lokalach gastronomicznych. [W:] M. Baran, Bufet pod Kombinatem, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 37–85.

Pobrania

Opublikowane

20.12.2021

Jak cytować

Milewska, M. (2021). Stołówki w przestrzeni socjalistycznego miasta. Journal of Urban Ethnology, 19, 137–146. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.008