Nowe formy doświadczania przestrzeni oraz tradycji kulturowych w erze komunikacji cyfrowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.011

Słowa kluczowe:

technologie informacyjno-komunikacyjne, neogeografia, przestrzeń poszerzona, cyberpamięć, kultura lokalna

Abstrakt

Kategoria przestrzeni obecna jest w dyskursie dotyczącym sieci komputerowych od momentu, gdy stały się one środowiskiem umożliwiającym wszelkiego rodzaju aktywność o charakterze społecznym. Zjawiska opisywane w poniższym artykule skupiają się na dwóch głównych wątkach. Pierwszym z nich jest transformacja tradycyjnie rozumianej przestrzenności (topografii) zachodząca pod wpływem połączenia technologii zdjęć satelitarnych, geolokalizacji, systemów informacji geograficznej i aplikacji mobilnych. Ich zsumowane możliwości tworzą tzw. „przestrzeń rozszerzoną”, konglomerat realnych lokalizacji i danych cyfrowych z nimi związanych. Drugim zagadnieniem są przeobrażenia, które dzięki współczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym zachodzą w relacji człowieka z kulturą lokalną – jej tradycją i współczesnością.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alderman D. H, Good D. B. 1997. Exploring the Virtual South: The Idea of a Distinctive Region on „The Web”, Southeeastern Geographer 37, 20–45.
Batty M. 1997. Virtual Geography. Futures 29, 337–352.
Chmielecki K. 2008. Estetyka intermedialności. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
Dodge M. 1998. The geographies of Cyberspace. Network and Communication Studies 12/4, 383–396.
Dziadowiec J. 2013. Internet jako szansa na promocję lokalnych tradycji i lokalnej kultury. [W:] K. Kosiński (red.), 2.0: Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego. Kraków: far beyond business, 59–74.
Graham M. 2013. Geography/Internet: ethereal alternate dimensions of cyberspace or grounded augmented realities? The Geographical Journal 179/2, 177–182.
Graham S. 1998. The end of geography or the explosion of space? Conceptualizing spce, place and information technology. Progress in Human Geography 22/2, 165–185.
Janc K. 2017. Geografia internetu. Wrocław: Wydawnictwo I–BiS.
Kapralska Ł. et al. (red.) 2010. Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych. Kraków: Zakład Wydawniczy »NOMOS«.
Keen A. 2007. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa. Akademickie i Profesjonalne.
Kołodzińska M. 2015. Cyberpamięć i inne formy upamiętniania w przestrzeni Internetu jako czynnik kształtowania kultur pamięci miast. Media – Kultura – Komunikacja społeczna 11/3, 9–20.
Kopecka-Piech K. 2011. Koncepcje konwergencji mediów, Studia medioznawcze 3 (46), 11–26.
Kowalczyk R. 2011. Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje medioznawcze). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1, 65–80.
Krakowiak-Drzewiecka M. 2017. Przeobrażenia wspólnot lokalnych w dobie globalizacji – wybrane
aspekty ekonomiczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 334, 69–78.
Lévy P. 1997. Collective intelligence: Mankind’s emerging world in cyberspace. Cambridge: Perseus Books.
Mach Z. 2008. Przedmowa. [W:] T. Paleczny, Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 7–16.
Mazur R. et al. 2019. Rzeczywistość rozszerzona jako element partycypacji w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej. Architectus 2(58), 85–94.
Mirocha Ł. 2013. Poszerzona przestrzeń ery cyfrowej. Analiza poziomów ontologicznych oraz sieci relacji między mediami, artefaktami ery cyfrowej a człowiekiem. [W:] A. Radomski (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe media / Kultura 2.0. Lublin: E-naukowiec, 177–184.
Nowak K. 2018. Znaczenie internetowych narzędzi lokalnego porozumiewania politycznego w dobie glokalizacji. Podejście teoretyczne. Com.Press 2(1), 26–37. Wydanie elektroniczne dostępne pod adresem https://compress.edu.pl/e-wydania/item/media-i-komunikacja-spoleczna-2018-2, 24.03.2021.
Przybylska A. 2010. Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Robertson R. 1995. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. [W:] M. Featherstone et al. (red.), Global Modernities. London: Sage Publications, 25–44.
Roguska A. 2015. Miejsce mediów lokalnych w internetowej rzeczywistości. Kultura – Media – Teologia 23, 44–60.
Siuda P. 2019. Społeczność lokalna i jej różne ujęcia – wprowadzenie. [W:] P. Siuda (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość (ver. 2.0). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 7–24.
Sterling B. 2003. Digital Decay. [W:] A. Depocas et al. (red.), Permanence Through Change: The Variable Media Approach. New York: Guggenheim Museum Publications, 11–22. Wydanie elektroniczne dostępne pod adresem: https://www.variablemedia.net/e/preserving/html/var_pub_index.html, 26.03.2021.
Szczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W. 2010. Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej, Górnośląskie studia Socjologiczne 1, 13–33.
Sztop-Rutkowska K. 2013. Cyberpamięć czyli o tym, o czym (nie)pamiętamy w Sieci. Analiza pamięci lokalnej — Białystok i Lublin. [W:] A. Radomski (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe media / Kultura 2.0. Lublin: E-naukowiec, 139–151.
Wilkowski M. 2012. Co się dzieje z archiwum w internecie? Kilka wątków teoretycznych. [W:] K. Ziętal (red.), Archiwistyka społeczna. Warszawa: Ośrodek KARTA, 53–57. Wydanie elektroniczne dostępne pod adresem: https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf, 17.11.2021.
Ziętal M. 2012. Wstęp. [W:] K. Ziętal (red.), Archiwistyka społeczna. Warszawa: Ośrodek KARTA, 7–13. Wydanie elektroniczne dostępne pod adresem: https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf, 17.11.2021.

CBOS 2020, Korzystanie z internetu, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_085_20.PDF, 04.05.2021.
Król K. 2019. Era utraconych danych – zgnilizna bitów, rozkład danych i cyfrowe popioły, http://homeproject.pl/2019/01/07/era-utraconych-danych-zgnilizna-bitow-rozklad-danych-icyfrowe-popioly/, 24.03.2021.
Manovich L. 2002. The Poetics of Augmented Space, http://manovich.net/content/04-projects/034-the-poetics-of-augmented-space/31_article_2002.pdf, 22.03.2021.

Pobrania

Opublikowane

20.12.2021

Jak cytować

Aptacy, P. . (2021). Nowe formy doświadczania przestrzeni oraz tradycji kulturowych w erze komunikacji cyfrowej. Journal of Urban Ethnology, 19, 181–194. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.011