Celebrare Convivium. Miasto w podróży – perspektywa gościnności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.010

Słowa kluczowe:

gościnność, etnografia miasta, autoetnografia, podróż

Abstrakt

W artykule próbuję opowiedzieć o gościnności w kontekście miasta i podróży, wychodząc od etnograficznego szczegółu, a dążąc do antropologicznego ogółu, i z powrotem. Staram się znaleźć uniwersalne atrybuty gościnności, przyjrzeć się, jak funkcjonowały one w moim własnym doświadczeniu. Te właśnie cele przyświecały mi przy pisaniu poniższego tekstu poświęconego pamięci, podróżowaniu, doświadczaniu różnych form gościnności w trakcie dalekich i bliskich wyjazdów, podczas badawczych przedsięwzięć i „zwykłego” poruszania się w obcym kulturowo środowisku i mieście, wśród ludzi i rzeczy oraz z bagażem własnej kultury i własną cielesnością. Rekonstruując własne przeżycia gościnności, starałem się je skonfrontować z refleksjami ważnych dla antropologii badaczy kultury. Postanowiłem obficie je cytować, pozwolić tym fragmentom ze sobą i z przyjętym tematem korespondować, i tym samym udzielić im w tekście szczególnego rodzaju gościny.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Carroll L. 1988. Alicja w krainie czarów. Warszawa: Wydawnictwo Greg.

Droit R.P. 2005. 51 zabaw (z) rzeczami. Doświadczanie rzeczywistości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hastrup K. 2008. Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Holwick K. 2011. Sleeping with Strangers: Redefining experiences in a CouchSurfing World, praca magisterska. Uniwersytet w Lund.

Hus P. 2016. Wspólnota znaczeń czy nowoplemię? Etnograficzne badania warszawskiej społeczności couchsurfingowej. [w:] „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 2, Gdańsk, s. 73-100. DOI: https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.004.6483

Jabłoński A. 2016. Couchsurfing czyli kulturowa wymiana kanapowa. praca magisterska, Uniwersytet Łódzki.

Lévi-Strauss C. 1960. Smutek tropików. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Malinowski B. 1981. Dzieła T. 3, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacja o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Picard, D., Buchberger, S. (eds.). 2013. Couchsurfing Cosmopolitanisms. Can Tourism Make a Better World? Bielefeld. DOI: https://doi.org/10.1515/transcript.9783839422557

Pisarek A. 2013. Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu. „Turystyka kulturowa” nr 3. Poznań.

Tuluza S. 2011. Phenomenon of Couchsurfing as alternative tourism, Gnevosa.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

20.12.2023

Jak cytować

Darmach, K. (2023). Celebrare Convivium. Miasto w podróży – perspektywa gościnności. Journal of Urban Ethnology, 21, 163–176. https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.010