Uliczny karnawał czy ludowy sąd? Ludyczne elementy współczesnych protestów miejskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.007

Słowa kluczowe:

Charivari, karnawał, współczesne protesty, antropologia polityczna.

Abstrakt

W artykule wskazano różnice między dwoma rodzajami współczesnych demonstracji ulicznych, wychodząc od ich odmienności formalnych. Protesty typu karnawałowego, podobnie jak protesty typu charivari, osadzone są w odmiennych kontekstach ideowych, a także posiadają własne historie rozwoju. W tekście podano charakterystykę i genezę tych zjawisk.

 

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ambjornsson R. 1988. Den skotsamme arbetaren: ideer oh ideal i ett norrlandskt sagverkssamballe 1880-1930. Stockholm: Carlsson.

Antoniewicz P. 2010. Karnawał i codzienność ruchu alterglobalistycznego. [W:] Czas Kultury 4, 42–49.

Banks S. 2014. Informal Justice in England and Wales 1760-1914. Woodbridge-Suffolk: Boydell Press.

Brophy J. M. 2017. The Modernity of tradition: Popular culture and protest in Ninetheenth Century Germany. [W:] I. Favretto. i X. Itcaina (red.), Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary western. London: Palgrave Macmillan, 21-43. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-50737-2_2

Burszta W. J. 2012. U źródeł buntu. Lata sześćdziesiąte w cyklu śmierci i zmartwychwstania. [W:] W. Kuligowski i A. Pomieciński (red.), Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 45-68.

Castells M. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, (przeł. T. Hornowski). Poznań: Rebis.

Canovan M. 2008. Lud (przeł. S. Szymański). Warszawa: Sic!

Drozdowski R. 2012. Strategie refleksyjnej dezindywiduacji jako nowa forma postaw kultur oporu. [W:] W. Kuligowski i A. Pomieciński (red.), Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 119-132.

Favretto I. Introduction. 2017. [W:] I. Favretto i X. Itcaina (red.), Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary western. London: Palgrave Macmillan, 1-20. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-50737-2_1

Favretto I. i Fincardi M. 2017. Carnavalesque and charivari Repertoires in 1960s and 1970s Italian Protest. [W:] I. Favretto i X. Itcaina (red.), Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary western. London: Palgrave Macmillan, 149-183. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-50737-2_8

Itcaina X. 2017 Popular Justice and Informal Politics: the Charivari In Nineteenth and Twentieth Century France. [W:] I. Favretto i X. Itcaina (red.), Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary western. London: Palgrave Macmillan, 185-207. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-50737-2_9

Kerzner, D. 2010. Rytuał, polityka, władza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Kuligowski W. i Pomieciński A. 2012. Antropologia wobec buntu. [W:] W. Kuligowski i A. Pomieciński (red.), Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 7-15.

Lefort C. 1986. The political forms of modern society: bureaucracy, democracy, totalitarianism, Cambridge: Polity.

Lewellen T. C. 2010. Antropologia polityczna. Wprowadzenie (przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Manfredi M. 2017. Italian Anarchism and Popular Culture: History of a Close Relationship. [W:] I. Favretto i X. Itcaina (red.), Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary western. London: Palgrave Macmillan, 103-123. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-50737-2_6

Martini L. (red.) 2007. L’irruzione delle classi lavoratrici nella storia. [W:] Martini L. Rossa: immagine e communicazione 1848-2006, Milano: Skira, 17-32.

Nyzell S. 2017. A fight for right to get drunk: the autumn fair riot in Eskilstuna 1937. [W:] I. Favretto i X. Itcaina (red.), Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary western. London: Palgrave Macmillan, 89-102. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-50737-2_5

Palmer B. D. 2005. Discordant Music: Charivaris and Whitecapping in Nineteenth-Century North America. Toronto: Canadian Scholars Press.

Perrot M. 1987. Workers on strike: France 1871-1890. New Haven: Yale University Press.

Pomieciński A. 2012. Ruch alterglobalny: między buntem a happeningiem. [W:] W. Kuligowski i A. Pomieciński (red.), Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 135-149.

(della) Porta D. 2017. Afterwords: Old and New Repertoires of Contention. [W:] I. Favretto i X. Itcaina (red.), Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary western. London: Palgrave Macmillan, 249-260. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-50737-2_12

Rauszer M. 2021. Siła podporządkowanych. Warszawa: Wydawnictwo UW. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323547914

Tilly Ch. 1995. Popular contention in Great Britain, 1758-1834, Cambridge: Harvard University Press.

Thompson E. 1991. Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture. Londyn: Merlin Press.

Turner V. 2010. Proces rytualny (przeł. E. Dżurak). Warszawa: PIW.

Zoccoli E. 1907. L’Anarchia. Gili agitatori, le idee, i fatti. Turin: Bocca.

Wermuth T. S. 2016. Charivari on the Hudson: Misrule, Disorder, and Festive Play in the Countryside, 1750-1900. The Hudson River Valley Review. Hudson River Valley Institute at Marist College 32 (2), 27-52. https://web.archive.org/web/20180304113242/http://www.hudsonrivervalley.org/review/pdfs/hrvr_32pt2_online.pdf 5.06.2023.

Hardt M, Negri A. 2004. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York: Penguin Press, https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/hardt_negri_multitude.pdf 5.06.2023.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

20.12.2023

Jak cytować

Laskowska-Otwinowska, J. (2023). Uliczny karnawał czy ludowy sąd? Ludyczne elementy współczesnych protestów miejskich. Journal of Urban Ethnology, 21, 125–135. https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.007