Bronisław Malinowski i Bronisław Piłsudski w Zakopanem. Tropy i konteksty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.013

Słowa kluczowe:

Bronisław Malinowski, Bronisław Piłsudski, Zakopane, dzienniki, badania terenowe, Sekcja Ludoznawcza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Sekcja Ludoznawcza Towarzystwa Tatrzańskiego

Abstrakt

Bronisław Malinowski i Bronisław Piłsudski bywali w Zakopanem w różnych okresach swojego życia, a spotkali się na początku drugiej dekady XX wieku. W tym czasie Malinowski prowadził dzienniki, które są częścią Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu i obejmują okres od września do października 1911 i od sierpnia 1912 do stycznia 1913 roku. Odczytanie ich na nowo stało się pretekstem do spojrzenia na okoliczności ich powstania w kontekście wydarzeń i osób obecnych wówczas w Zakopanem, a przede wszystkim spotkań tych dwóch wybitnych uczonych. Piłsudski był już wówczas doświadczonym badaczem terenowym, Malinowski dopiero planował wyruszenie w teren. Czas, który Malinowski opisał, przypadał na okres działalności Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego, którą powołał Piłsudski, by tym sposobem wspierać działalność statutową Muzeum Tatrzańskiego. Muzeum i sekcja skupiały wybitne postacie polskiej nauki i sztuki wspomniane w dziennikach. Czy spotykając się w Zakopanem Malinowski i Piłsudski rozmawiali o etnologii? Czy Malinowski czerpał wiedzę z doświadczeń Piłsudskiego?

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dall L. 2003. Bronisław Piłsudski w Zakopanem. [W:] A. Liscar, M. Sarkowicz (red.), Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota. Zakopane: Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 109-118.

Dallais P. 2000. The Collected Works of Bronisław Piłsduski, volumes 1-2. The Swiss Journal of Sociocultural Anthropology (5), 184-185.

Kowalska-Lewicka A. 2002. Bronisław Piotr Piłsudski (Ginet-Piłsudski) (1866-1918). [W:] E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy (1), 232-235.

Kowalska-Lewicka A. 2003. Dyskusja po referacie Jana Staszla Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie w świetle listów do Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego (1911-1916). Prace Komisji Historii Nauki PAU (5), 53-59.

Kubica G. 1982. Bronisław Malinowski – szkic biograficzny. Lud (66), 61-100.

Kubica G. 2017. „Idylla ponicka”, czyli Bronisław Malinowski i góralszczyzna. Zeszyty Rabczańskie (5), 9-30.

Kubica G. 2002. Wstęp. [W:] B. Malinowski. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 5-36.

Kwiecińska M. 2017. O badaniach etnograficznych i spostrzeżeniach na temat rękodzielnictwa na Podhalu. Rocznik Podhalański (12), 21-37.

Kwiecińska M. 2022a. Organizacja Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia a działalność Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie. [W:] M. Dzieduszycka (red.), Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich. Warszawa: Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas, 78-105.

Kwiecińska M. 2022b. Kobiety życzliwe góralszczyźnie. Tatry (82), 174-176.

Kwiecińska M. 2023. Listy Bronisławy Giżyckiej i Bronisława Piłsudskiego w sprawie Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego. Wierchy 2023 (za 2021), nr 87, s. 173-196.

Malinowski B. 2002. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Piłsudski B. 2016. List trzeci. [W:] A. Kuczyński (oprac.), Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Zakopane: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Sulejówek: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 59-63.

Spis domów na obszarze stacji klimatycznej w Zakopanem. 1894/95. Almanach Tatrzański, 3-7.

Staszel J. 2003. Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie [W:] A. Liscar, M. Sarkowicz (red.), Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota. Zakopane: Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 131-182.

Zborowski J. 1976. Z dziejów ludoznawstwa i muzealnictwa na Podhalu. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie (6), 35-115.

Żuławski J. 2016. Z domu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Księga protokołów 1911-1914 i 1918-1919, archiwum MT [dalej: AMT], sygn. AR/163.

List Bronisławy Giżyckiej, 20 I 1913, AMT, sygn. AR/164. DOI: https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1913-02464-9

List Bronisławy Giżyckiej, 29 IV 1913, AMT, sygn. AR/164.

List Bronisława Piłsudskiego, 31 III 1913, AMT, sygn. AR/164.

Towarzystwo Tatrzańskie [dalej: TT] 1913/19-28, AMT, sygn. AR/NO/243.

List Bronisława Piłsudskiego, 2 I 1913, AMT, sygn. AR/NO/243.

List Bronisława Piłsudskiego, 8 II 1913, AMT, sygn. AR/NO/243.

Willa Konradówka, https://willakonradowka.pl/historia/, 25.02.2023.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

20.12.2023

Jak cytować

Kwiecińska, M. (2023). Bronisław Malinowski i Bronisław Piłsudski w Zakopanem. Tropy i konteksty. Journal of Urban Ethnology, 21, 217–227. https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.013