Šport ako životný štýl a súčasť urbánnej identity. Banská Bystrica na lyžiach a korčuliach

Autor

  • Alexandra Bitušíková

Słowa kluczowe:

sporty zimowe, miasto, tożsamość, Bańska Bystrzyca, Słowacja

Abstrakt

Brak

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Almanach a adresár mesta Banskej Bystrice 1932, Banská Bystrica: Slovan
Bitušíková A. 1998, Mesto – priestor diferenciácie a integrácie, [w] Darulová, J. (ed.), Banská Bystrica – pramene a spomienky. Etnourbánne štúdie. Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Banská Bystrica, s. 7–49
Bitušíková A. 1999, V zdravom tele zdravý duch: Diferenciácia mestských životných štýlov, [w] Beňušková, Z., Salner, P. (eds.), Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote, Ústav etnológie SAV, Bratislava, s. 91–99
Carter T. F. 2006, The Sport of Cities: Spectacle and the Economy of Appearances. „City&Society“, Vol. XVIII, No. 2, s. 151–158
Coleman S., Kohn T. (eds.). 2007, The Discipline of Leisure: Embodying Cultures of ´Recreation´, Berghahn Books, New York, NY
Elias N. 1986, Introduction, [w] Elias, N., Dunning, E. (eds.), Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilising Process, Blackwell, Oxford
Fremal K. 1997, Zimný sen. Z dejín lyžovania v Banskej Bystrici a okolí do roku 1945, Koprint, Banská Bystrica
Hannerz U. 1998, Transnational Connections. Culture, People, Places, Routledge, London–New York
Henry I., Gratton C. 2001. Sport in the City: Research Issues, [w] Gratton, C., Henry, I. (eds.), „Sport in the City: The Role of Sport in Economic and Social Regeneration,“ Routledge, London, s. 3–11
Hrúz P. 2000, Bystrica… v tom, Slovenský spisovateľ, Bratislava
Chorvát T. 2005, Banská Bystrica a šport v rokoch 1918 – 1938, Hanuman – Atila Béreš, Banská Bystrica
Jacobs J. 1992, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books – A Division of Random House, Inc., New York
Jarvie G. 2006, Sport, Culture and Society. An Introduction, Routledge, London and New York
Kováč B. 2014, Funkcia mesta. „Urbanita“, Vol. 26, No. 3, s. 16–19
Kuppinger P. 2006, Editor´s Note, „City&Society“, Vol. XVIII, No 2, s. 149–150
Luther D. 1993, Spoločenské konflikty v poprevratovej Bratislave (1919–1942), „Slovenský národopis“,Vol. 41, No. 1, s. 16–29
Perútka J. a kol. 1967, Športy na Slovensku v rokoch 1945–1965, Šport, Bratislava
Stevenson D. 2003, Cities and Urban Cultures, Open University Press, Maidenhead – Philadelphia
Wirth L. 1938, Urbanism as a Way of Life. “American Journal of Sociology”, Vol. 44, July, s. 1–24

Pobrania

Opublikowane

01.01.2017

Jak cytować

Bitušíková, A. (2017). Šport ako životný štýl a súčasť urbánnej identity. Banská Bystrica na lyžiach a korčuliach. Journal of Urban Ethnology, 15, 145–156. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/jue/article/view/708

Numer

Dział

Artykuły