Informacje dla czytelników

Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. Pełne wersje artykułów w formie PDF są nieodpłatnie dostępne na stronie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/75042#structure
Papierowe egzemplarze czasopisma dostępne są do nabycia na stronie internetowej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, w zakładce Księgarnia.

Zachęcamy czytelników, aby zarejestrowali się na stronie w celu uzyskiwania powiadomień od czasopisma. W tym celu należy kliknąć przycisk Zarejestruj znajdujący się w górnej części strony. W wyniku rejestracji czytelnicy będą otrzymywać na skrzynkę e-mail spisy treści nowych numerów. To pozwoli również czasopismu zapewnić dodatkowe wsparcie czytelnikom. Przed rejestracją czytelnicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności.