(Review) Joanna Pyzel Kultury pamięci, kultury zapomnienia. Osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich. Studium wybranych przypadków. Gdańsk 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 284 pp.

  • Anna Zakościelna Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Abstrakt

no

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czerniak L. and Pyzel J. 2016. Being at home in the early Chacolithic. The Longhouse phenomenon in the Brześć Kujawski culture in the Polish Lowlands. Open Archaeology 2/1, 97-114.
Czerniak L. and Pyzel J. 2017. Late Neolithic Pottery at Çatalhöyük East. In W. Cruells, and I. Mateiciucová and O. Nieuwenhuyse (eds), Painting Pots-Painting People. Late Neolithic Ceramics in Ancient Mesopotamia. Oxford, Philadelphia: Oxbow Books, 93-106.
Czerniak L., Pyzel J. and Wąs M. 2016. The beginnings of the Neolithic in Eastern Pomerania: a Linear Pottery culture settlement a site 13, Kościelna Jania, Smętowo Graniczne Commune. Sprawozdania Archeologiczne 68, 193-122.
Gediga B., Grosmann A. and W. Piotrowski (eds) 2015. Miejsca pamięci. Pradzieje, średniowiecze i współczesność. Biskupińskie Prace Archeologiczne 10.
Kadrow. S. 2015. Miejsca szczególne w neolicie i w epoce brązu – Iwanowice, Gródek Nadbużny... In B. Gediga, A. Grosmann and W. Piotrowski (eds). Miejsca pamięci. Pradzieje, średniowiecze i współczesność. Biskupińskie Prace Archeologiczne 10, 201-216.
Kadrow S. 2017. Les lieux de memoire in Neolithic and Bronze Age Lesser Poland. In C.–A. Ursu, A. Poruciuc and C.-M. Lazarovici (eds) Symbols and Sings as a Communication System. Papers presented at the international symposium „From Symbols to Sings”. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 201-212.
Mamzer H. 2016. Miejsca pamięci. Pradzieje, średniowiecze i współczesność, ed. B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski, Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 10, Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu nr 20, Biskupin – Wrocław 2015, pp. 544. Przegląd Archeologiczny 64, 204-208.
Pyzel J. 2006. Die Besiedlungsgeschichte der bandkeramik in Kujawien. Jarbuch des Rőmisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 53, 1-77.
Pyzel J. 2010. Historia osadnictwa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Gdańsk: Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego (=Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria Monografie 1).
Pyzel J. 2012. Archeologia domu na przykładzie budowli mieszkalnych kultur wstęgowych na Niżu Polskim. Gdańskie Studia Archeologiczne 2, 43-54.
Pyzel J. 2013. Change and Continuity in the Danubian Longhouses of Lowland Poland. In D. Hofman and J. Smyth (eds), Tracking the Neolithic House in Europe. Sedentism, Architecture and Practice. New York: Springer, 183-196.
Szacka B. 2006. Czas przeszły – pamięć – mit. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Opublikowane
2019-12-29
Jak cytować
Zakościelna , A. (2019). (Review) Joanna Pyzel Kultury pamięci, kultury zapomnienia. Osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich. Studium wybranych przypadków. Gdańsk 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 284 pp. Sprawozdania Archeologiczne, 71, 465-471. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.018
Dział
Reviews and short review notes