Flint inventories of Lublin-Volhynian culture burials from sites 1A and 2A in Strzyżów, Hrubieszów district, in light of the archaeological and traseological analysis

Authors

  • Piotr Mączyński Institute of Archaeology, Rzeszów University
  • Anna Zakościelna Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA69.2017.013

Keywords:

Lublin-Volhynian culture, grave inventories, flint products, microwear analysis, utilitarian and non-utilitarian functions

Abstract

Flint products are a regular element of the grave goods in Lublin-Volhynian culture (further L-VC), at the same they are attributes primarily of male burials. Some well-equipped burials of adult males are accompanied by numerous and diverse fl int inventories, discovered in various locations on the dead, including macroblades and dagger-blades made of Volhynian fl int, lying on the chest, interpreted as objects of prestige. So far, these products have very rarely been subjected to traseological analyzes. This article provides the results of functional analyzes of fl int inventories of several graves of the L-VC classical phase, from sites IA and 2A in Strzyżów, Hrubieszów district.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bognár-Kutzián I. 1963. The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya (= Archaeologia Hungarica. S.N. 42). Budapest: Akadémiai Kiadó.
Csongrádiné-Balogh É. 2004. Pattintott kőeszközök rézkori sírokban. In G. Ilon (ed.), Őskoros kutatók III. összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 19-43.
Drobniewicz B. 1978. Analiza mikroskopowa zabytków z grobu kultury lendzielskiej (nr 1325) na stanowisku 17 w Pleszowie (Kraków-Nowa Huta). Sprawozdania Archeologiczne 30, 31-33.
Drobniewicz B. 1979. Analiza traseologiczne wyrobów krzemiennych z cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej w Koniuszy, woj. Kraków. Sprawozdania Archeologiczne 31, 91-94.
Głosik J. and Gurba J. 1963. Ogólne wyniki prac archeologicznych w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, w 1961 r. Sprawozdania Archeologiczne 15, 358-365.
Gurova M. 2006. Prehistoric fl ints as grave goods/hoards functional connotations. Archaeologia Bulgarica 10, 1-14.
Gurova M. 2010. Connotations fonctionnelles des grandes lames chalcolithiques: Exemple de la Bulgarie. Archaeologia Bulgarica 14(2), 1-10.
Juel Jensen H. 1994. Flint tools and plant working, hidden traces of stone age technology. A use wear study of some Danish Mesolithic and TRB implements. Aarhus: Aarhus University Press.
Kadrow S. 2008. Gender-diferentlated burial Rites in Europe of the 5th and 4th millennia BC: attempt at traditional archaeological interpretation. Analecta Archaeologica Ressoviensia 3, 49-95.
Kadrow S. 2009. The Early Copper Age: socio-cultural proces in modern sociological interpretation. Analecta Archaeologica Ressoviensia 4, 265-302.
Kadrow S. 2010. Antropopresja, neodarwinizm, globalne zmiany klimatyczne i teoria rewolucji społecznej Habermasa. In S. Czopek and S. Kadrow (eds.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblate. Rzeszów: Instytut Archeologii UR, 61-90.
Kadrow S. 2011. Kupferzeitliche Sozialstrukturen. In S. Hansen and J. Müller (eds.), Sozialäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000-1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus. Internationale Tagung 15.-18. Oktober 2007 in Kiel (= Archäologie in Eurasien 24). Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 107-121.
Keeley L. H. 1980. Experimental determination of stone tool uses. A microwear analysis. Chicago: University of Chicago Press.
Kondracki J. 1981. Geografi a fi zyczna Polski. Warszawa: PWN.
Kulesza A. 2008. Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA w Strzyżowie, pow. hrubieszowski. Wiadomości Archeologiczne 60, 198-224.
Lichter C. 2001. Untersuchungen zu den Bestattungssitten des südosteuropäischen Neolithicums und Chalkolithicums (= Heidelberger Akademie der Wissenshaften, Internationale Interakademische Kommission für die Erforschung der Vorgeschichte des Balkans 5). Mainz am Rhain: Verlag Philipp von Zabern.
Małecka-Kukawka J. 2001. Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Manolakakis L. 2002. Funkciyata na golemite plastiny ot Varnenskiya nekropol. Arkheologiya 43(3), 5-17.
Manolakakis L. 2005. Les industries lithiques énéolithiques de Bulgarie (= Internationale Archäologie 88). Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH.
Mączyński P. 2015. Use-wear analysis of the selected fl ints artifacts from Lublin-Volhynian culture settlement at site 7 in Las Stocki (Poland). In 12. Warsztaty Krzemieniarskie SKAM. Poznań, 17-18.
Mączyński P. 2016. The problems of atypical utilisation traces identifi ed on the fl int artefacts from the selected sites of Lublin-Volhynian culture. In 13th Lithic Workshop of SKAM. 28th–30th of September, 2016. The lithic artifacts – methods and history of research. Wrocław, 92.
Moss E. 1983. The functional analysis of fl int implements. Pincevent and Pont d’Ambon: Two cases from the French Final Paleolithic (= British Archaeological Reports. International Series 177). Oxford: Archaeopress.
Osipowicz G. 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Patay P. 1974. Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. Bericht der Römisch-Germanischen Kommision 55, 1-72.
Patay P. 1978. Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld (= Fontes Archaeologici Hungariae). Budapest: Akadémiai kiadó.
Podkowińska Z. 1960. Badania w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, woj. Lublin, w latach 1935-1937 oraz 1939. Archeologia Polski 5, 39-80.
Pyżewicz K. 2013. Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego: Analiza funkcjonalna. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.
Rots V. 2008. Hafting and raw materials from animals. Guide to the identifi cation of hafting traces on stone tools. Anthropozoologica 43(1), 43-66.
Rots V. 2010. Prehension and Hafting Traces on Flint Tools: A Methodology. Leuven: Leuven University Press.
Shchelinskiy V. E. 2015. Traseologicheskiy metod izuchenya funktsii pervobytnykh izdeliy: sledy iznosa na orudiyakh, ikh interpretatsya i informativniye vozmozhnosti. Arheologicheskije vesti 21, 31-51.
Sirakov N. 2002. Flint artifacts in prehistoric grave-good assemlages from the Durankulak necropolis. In H. Todorova (ed.), Durankulak 2. Die prähistorischen Gräberfelder von Durankulak.Sofia: Deutsches Archäologisches Institut, 213-246.
Skakun N. N. 2006. Orudiya truda i hoziaystvo drevnezemledelcheskikh plemen Yugo-Vostochnoy Evropy w epokhu eneolita. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya.
Skakun N. N., Florek M. and Zakościelna A. 2008. Skład wiórów z Krowiej Góry w świetle analizy traseologicznej. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003. (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 7). Warszawa-Lublin: PMA, UMCS, SNAP Oddział w Warszawie, 429-434.
Vandkilde H. 2006. Warriors and Warrior Institution in Copper Age Europe. In T. Otto, H. Thrane and H. Vandkilde (eds.), Warfre and Society. Archaeological and Social Anthropological Perspectives. Aarhus: Aarhus University Press, 393-422.
Van Gijn A. L. 1989. The wear and tear of fl int. Principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages. Analecta Praehistorica Leidensia 22, 7-182.
Van Gijn A. L. 2010. Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden: Sidestone Press.
Vaughan P. C. 1985. Use-wear analysis of fl aked stone tools. Tuscon: University of Arizona Press.
Wilk S. 2006. Graves of the Lublin-Volhynian Culture at Site 2 in Książnice District of Busko-Zdrój. 2004 Exploration Seasons. Sprawozdania Archeologiczne 58, 247-270.
Wilk S. and Kufel-Diakowska B. 2016a. The function of the Lublin-Volhynian culture retouched blade daggers in the light of the usewear analysis. In 13th Lithic Workshop of SKAM. 28th–30th of September, 2016. The lithic artifacts – methods and history of research, Wrocław, 23.
Wilk S. and Kufel-Diakowska B. 2016b. The Lublin-Volhynian culture retouched blade daggers in light of usewear analysis of artefacts from burials at site 2 in Książnice, Poland. Archaeologia Polona 54, 137-151.
Zakościelna A. 1996 Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zakościelna A. 2006. Flint Inventory of Graves of the Lublin-Volhynia Culture on Site 2 in Książnice, Busko-Zdrój District. Sprawozdania Archeologiczne 58, 271-291.
Zakościelna A. 2008. Wiórowce-sztylety jako atrybuty pozycji społecznej mężczyzn kultury lubelskowołyńskiej. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds.). Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofi arowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 577-591.
Zakościelna A. 2010. Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Published

2017-11-28

How to Cite

Mączyński, P., & Zakościelna , A. . (2017). Flint inventories of Lublin-Volhynian culture burials from sites 1A and 2A in Strzyżów, Hrubieszów district, in light of the archaeological and traseological analysis . Sprawozdania Archeologiczne, 69, 327–352. https://doi.org/10.23858/SA69.2017.013

Issue

Section

Field Survey and Materials

Most read articles by the same author(s)