Prepared/abandoned/symbolic? – a monumental grave of the Funnel Beaker culture from Site 3 in Strzeszkowice Duże, Lublin District

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.2992

Keywords:

Funnel Beaker culture, monumental structure, long flint blades, Świeciechów flint, hoard

Abstract

Remains of a monumental structure linked with the Funnel Beaker culture were discovered in Strzeszkowice Duże (Lublin District, Poland) during a rescue excavation carried out prior to investment works (building expressway S19 from Lublin to Kraśnik). The structure did not contain any burial chamber or burial. In one of ditches forming the outline of the construction, there was a hoard of nine artefacts made of Świeciechów flint. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Bargieł B. and Florek M. 2005. Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2001-2003 na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 20-32.

Bargieł B. and Florek M. 2006a. Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 361-383.

Bargieł B. and Florek M. 2006b. Cmentarzysko w Pawłowie, pow. Sandomierz na tle innych podobnych stanowisk kultury pucharów lejkowatych. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 385-399.

Bargieł B. and Kącki J. 1989. „Skarb” naczyń glinianych z Jakubowic Murowanych, woj. Lublin na tle innych znalezisk gromadnych. Sprawozdania Archeologiczne 40(1988), 57-62.

Budziszewski J. and Grużdź W. 2013. O technikach i metodach krzemieniarskich. In M. M. Przybyła, A. Szczepanek and P. Włodarczak (eds), Koszyce, stan. 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 4). Kraków, Pękowice: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „STATER”, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 161-178.

Dzieduszycka-Machnikowa A. and Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Florek M. and Zakościelna A. 2003. Depozyt wiórów krzemiennych z Krowiej Góry koło Sandomierza (stanowisko 14, gm. Łoniów, woj. świętokrzyskie). Wiadomości Archeologiczne 56, 51-60.

Giria E. Yu. 1997. Tekhnologicheskiy analiz kamennykh Industriy. Metodika mikr- i makroanaliza drevnikh orudiy truda. Sankt-Peterburg: Rossiyska Akademia Nauk, Institut istorii materialnoy kultury.

Jankowska D. 1975. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie. Sprawozdania Archeologiczne 27, 27-42.

Jastrzębski S. and Ślusarska M. 1985. Grobowce kultury pucharów lejkowatych z Lublina-Sławinka i Miłocina-Kolonii, woj. lubelskie. Wiadomości Archeologiczne 47(1982), 191-229.

Kaflińska M. 2004. Neolityczne depozyty gromadne na ziemiach polskich. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27, 5-26.

Król D., Rybicka M., Rogoziński J. and Sznajdrowska A. 2014. Obrządek pogrzebowy kultury pucharów lejkowatych w grupie południowo-wschodniej na przykładzie stanowisk w Skołoszowie 7 i Szczytnej 6. Naukovì Studìï 7, 62-78.

Libera J. and Zakościelna A. 2006. Inwentarze krzemienne w wyposażeniu grobów grupy południowowschodniej kultury pucharów lejkowatych. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 135-169.

Libera J. and Zakościelna A. 2010. (Nie)znane depozyty długich wiórów krzemiennych z Lubelszczyzny. In S. Czopek and S. Kadrow (ed.), Mente et rutro. Studia Archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 91-103.

Manolakakis L. 2005. Les industries litiques énéolitiques de Bulgarie (= Internationale Archäologie 88). Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH.

Manolakakis L. 2008. Open-cast Flint mining, long blade production and long distance exchange: an example from Bulgaria. In P. Allard, F. Bostyn, F. Giligny and J. Lech (eds), Flint mining in Prehistoric Europe. Interpreting the archaeological records (= British Archaeological Reports International Series 1891). Oxford: BAR Publishing, 111-121.

Mączyński P., Libera J., Polit B. and Zakościelna A. 2019. Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Lesser Poland. Sprawozdania Archeologiczne 71, 197-218.

Migal W. 2002. Zamysł technologiczny wióra krzemiennego z Winiar, gm. Dwikozy. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni 22-24. 05. 2000 (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 255-266.

Migal W. 2003. Analiza technologiczna wiórów z Krowiej Góry k. Sandomierza. Wiadomości Archeologiczne 56(2002-2003), 60-62.

Migal W. 2006. The macrolithic flint blades of the neolithic times in Poland. In J. Apel and K. Knutsson (eds), Skilled Production and Social Reproduction. Aspects of Traditional Stone-Tool Technologies. Proceedings of a Symposium in Uppsala, August 20-24, 2003 (= Societas Archaeologica Upsaliensis Stone Studies 2). Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 387-398.

Niedźwiedź E. and Niedźwiedź J. 2020. Strzeszkowice Duże stan. 3 (7 na obszarze AZP 79-80) gm. Niedrzwica Duża, powiat lubelski. Opracowanie wyników badań archeologicznych wykonanych na trasie budowy drogi ekspresowej s19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika. Zamość. Manuscript in the archives of the Provincial Conservator of Monuments in Lublin.

Nogaj-Chachaj J. 1990. Czwarty sezon badań cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach (stan. 35), gm. Wąwolnica, woj. lubelskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Archeologii, 10-18.

Pelegrin J. 2006. Long blade technology in the Old World: an experimental approach and some archaeological results. In J. Apel and K. Knutsson (eds), Skilled Production and Social Reproduction. Aspects of Traditional Stone-Tool Technologies. Proceedings of a Symposium in Uppsala, August 20-24, 2003 (= Societas Archaeologica Upsaliensis Stone Studies 2). Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 37-68.

Pelegrin J. 2012a. Conférence inaugurale: grandes lames de l’Europe néolithique et alentour / Large blades from Neolithic Europe and abroad. In J-C. Marquet and Ch. Verjux (eds), L’Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques. Des grandes lames en silex dans toute l’Europe. Actes de la table-ronde internationale, Tours, Septembre 2007 (= Supplément à la Revue archéologique du centre de la France 38). Tours: Fédération pour l’édition de la Revue archéologique du Centre de la France, 15-43.

Pelegrin J. 2012b. New Experimental Observations for the Characterization of Pressure Blade Production Techniques. In P. M. Desrosiers (ed.), The Emergence of Pressure Blade Making: From Origin to Modern Experimentation. Quebec: Springer, 465-500.

Rzepecki S. 2011. U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych (= Spatium Archaeologicum 3). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S. and Ziaja W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91, 143-170.

Weber 1983. Studia nad obrządkiem pogrzebowym grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wierzbicki J. 2006. Megality kultury pucharów lejkowatych – czy tylko grobowce? In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 87-99.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Zakościelna, A. (2022). Prepared/abandoned/symbolic? – a monumental grave of the Funnel Beaker culture from Site 3 in Strzeszkowice Duże, Lublin District. Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 411–431. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.2992

Issue

Section

Field Survey and Materials

Most read articles by the same author(s)