(Review) Agnieszka Czekaj-Zastawny, Anna Rauba-Bukowska, Agnieszka Kukułka (eds), Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn/ The earliest settlement of the Linear Pottery Culture from the territory

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.2.3638

Downloads

Download data is not yet available.

References

Caspar J.-P., Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 1989. Chipped stone industries of the Linear Band Pottery Culture (LBP), techniques, morphology and function of the implements in Belgian and Polish assemblages. Hellinium 29, 157-205.

Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Czekaj-Zastawny A. and Przybyła M. M. 2012. Modlniczka 2, powiat krakowski – cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej i osady neolityczne (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Czekaj-Zastawny A. 2014. Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Dębiec M. 2014. Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Ziemowit.

Kaczanowska M. and Godłowska M. 2009. Contacts between the Eastern and Western Linear cultures in South-Eastern Poland. In J. K. Kozłowski (ed.), Interactions between different models of Neolithization north of the Central European agro-ecological barrier (= Prace Komisji Prehistorii Karpat 5). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 137-149.

Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na Osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9-76.

Kozłowski J., Kaczanowska M., Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A. and Bukowski K. 2014. Early/Middle Neolithic Western (LBK) vs. Eastern (ALBK) Linear Pottery cultures: ceramics and lithic raw materials circulation. Acta Archaeologica Carpathica 49, 37-76.

Kukułka A. 2000. Znalezisko wczesnoneolitycznej glinianej nogi z Gwoźdźca. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 21, 181-183.

Kukułka A. 2001. Wczesnoneolityczna osada w Gwoźdźcu, gm. Zakliczyn, stan. 2 na Pogórzu Wiśnickim. In J. Gancarski (ed.), Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 11-40.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2008. Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Nadachowski A. and Wolsan N. 1999. Szczątki zwierzęce z jamy kultury ceramiki wstęgowej rytej w Świerszczowie Kolonii, stan. 28, pow. Hrubieszów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 238-239.

Makowicz-Poliszot D. 2008. Zwierzęcy materiał kostny z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Samborcu, pow. sandomierski. In A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 253-271.

Małecka-Kukawka J. 2008. Samborzec, pow. Sandomierz, wyniki analizy funkcjonalnej materiałów krzemiennych z jam kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz wybranych materiałów lendzielskopolgarskiego kompleksu kulturowego. In A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 205-237.

Szeliga M. and Pyżewicz K. 2018. Morphological and Functional Differentiation of the Early Neolithic Perforators and Borers – a Case Study from Tominy, South-Central Poland. In D. H. Werra and M. Woźny (eds.), Between History and Archaeology: papers in honour of Jacek Lech. Oxford: Archaeopress Archaeology, 195-210. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvndv6qh.22

Szeliga M., Kasztovszky Z., Osipowicz G. and Szilágyi V. 2021. Obsidian in the Early Neolithic of the Upper Vistula basin: origin, processing, distribution and use – a case study from Tominy (southern Poland). Praehistorische Zeitschrift 96/1, 19-43, https://doi.org/10.1515/pz-2021-0014 DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2021-0014

Szeliga M., Mroczek P., Dobrowolski R., Chodorowski J., Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Pidek I. A., Makowiecki D., Furmanek M., Plak A., Barga-Więcławska J. and Zagórski P. 2023. Early farming settlement of the marginal zone of loess uplands and its palaeoenvironmental context – a case study of the Iłża Piedmont (S Poland). Praehistorische Zeitschrift 98/2, 450-483. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2023-2002

Zastawny A. ed. 2014. Targowisko, stan. 10, 11. Osadnictwo z epoki kamienia (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Szeliga, M. (2023). (Review) Agnieszka Czekaj-Zastawny, Anna Rauba-Bukowska, Agnieszka Kukułka (eds), Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn/ The earliest settlement of the Linear Pottery Culture from the territory. Sprawozdania Archeologiczne, 75(2), 383–390. https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.2.3638

Issue

Section

Reviews and short review notes

Most read articles by the same author(s)