O czasopiśmie

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953.
Pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów, zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikowane materiały dotyczą głównie materialno-technicznej strony procesów produkcji, konsumpcji i wymiany, zachodzących od pradziejów po wiek XX na ziemiach polskich oraz zagranicą, szczególnie w krajach Europy Środkowej.
Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych, zróżnicowane pod względem tematyki oraz formy, a także pozycje o charakterze recenzyjnym i sprawozdawczym.
Dotyczą one wielu rozmaitych zagadnień z zakresu źródłoznawstwa, dziejów osadnictwa, gospodarki wiejskiej, rzemiosła i przemysłu, budownictwa i architektury, wymiany i pieniądza, transportu i komunikacji, konsumpcji, higieny, medycyny i zdrowotności, sztuki wojskowej, metodologii kultury materialnej, metod badawczych, ochrony zabytków, organizacji nauki, muzeów i wystaw, demografii i antropologii oraz środowiska geograficznego.
Zamieszczane są one w kilku podstawowych działach: „Studia i Materiały”, „Komunikaty Naukowe”, „Metody badawcze”, „Źródła” oraz „Polemiki i dyskusje”. Istotną i integralną część naszego pisma stanowią „Recenzje”, „Sprawozdania i zapiski”, a także „Kronika naukowa”.

KHKM jest czasopismem, którego zasięg oddziaływania przekracza granice kraju. Publikowane są artykuły badaczy polskich reprezentujących wiele różnych ośrodków, placówek naukowych i muzealnych, zarówno centralnych, jak i regionalnych. Autorzy zagraniczni to w większości przedstawiciele krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Wszystkie artykuły polskojęzyczne opatrzone są streszczeniami w języku angielskim, a obcojęzyczne polskim.

Punkty MNiSW 2019: 70

Redaktorzy pisma:

1953-1968 - Aleksander Gieysztor
1969-1975 - Kazimierz Majewski
1976-1991 - Wojciech Szymański
1992-2017 - Andrzej Klonder
od 2017 - Elżbieta Mazur

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 67, 2019 "KHKM":

Karolina Blusiewicz (IA UW), Cezary Buśko (Pracownia „Archeologia B.C” Wrocław), Paweł Cembrzyński (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Paweł Dobrowolski (Collegium Civitas Warszawa), Dariusz Główka (IAE PAN Warszawa), Mateusz Goliński (IH UWr), Andrzej Janeczek (IAE PAN Warszawa), Adrian Jusupović (IH PAN Warszawa), Andrzej Klonder (IAE PAN Warszawa), Małgorzata Ewa Kowalczyk (IH UWr), Anna Bogumiła Kowalska (IAE PAN Szczecin), Wojciech Kowalski (UŚ Katowice), Jerzy Kruppé (IA UW), Gabriel Kurczewski (UMK Toruń), Krzysztof Lewalski (IH UG), Tomasz Łaszkiewicz (IH PAN Toruń), Marcin Majewski (IA USz), Lech Marek (IA UWr), Ryszard Mączyński (UMK Toruń), Philippe Meyzie (Université Bordeaux Montaigne), Włodzimierz Pela (Muzeum Warszawy), Bożena Popiołek (UP Kraków), Raimo Pullat (Tallin University), Marian Rębkowski (IAE PAN Szczecin), Jolanta Sikorska-Kulesza (IH UW), Bogumił Szady (IH KUL), Maciej Trzeciecki (IAE PAN Warszawa), Krzysztof Wachowski (IA UWr), Jerzy Żywicki (UMCS Lublin).

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 66, 2018 "KHKM":

Maria Bogucka (IH PAN Warszawa), Piotr Franaszek (UJ Kraków), Barbara Gawęcka (UKW Bydgoszcz), Anetta Głowacka-Penczyńska (UKW Bydgoszcz), Andrzej Janeczek (IAE PAN Warszawa), Aleksander Jankowski (UKW Bydgoszcz), Stanisław Kołodziejski (UJD Częstochowa), Katarzyna Kość-Ryżko (IAE PAN Warszawa), Elżbieta Kowalczyk-Heyman (IA UW Warszawa), Tomasz Krakowski (GWŻ Warszawa), Andrzej Klonder (IAE PAN Warszawa), Jerzy Kruppé (IA UW Warszawa), Marcin Majewski (US Szczecin), Jerzy Miziołek (UW Warszawa), Marta Młynarska-Kaletyn (IAE PAN Wrocław), Michał Myśliński (IS PAN Kraków), Jacek Pielas (UJK Kielce), Bożena Popiołek (UP Kraków), Wojciech Szymański (IAE PAN Warszawa), Ewa Wółkiewicz (IAE PAN Warszawa), Jerzy Żywicki (UMCS Lublin).

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 65, 2017 "KHKM":

Jadwiga Chudziakowa (IA UMK Toruń), Andrzej Klonder (IAE PAN Warszawa), Jerzy Urwanowicz (IH i NP UB Białystok), Dorota Żołądź-Strzelczyk (IH UAM Poznań).

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 64, 2016 "KHKM":

Jerzy Kruppé (IA UW Warszawa), Marta Młynarska-Kaletyn (IAE PAN Wrocław), Maria Nietyksza (IH UW Warszawa), Patrycja Prządka-Giersz (UW Warszawa), Piotr Taracha (UW Warszawa), Jerzy Urwanowicz (IH UB Białystok).