Zespół redakcyjny

Redaktor: Elżbieta Mazur
Zastępca redaktora: Magdalena Bis, magdabis@wp.pl
Zastępca redaktora: Martyna Milewska
Sekretarz redakcji: Ludmiła Paderewska
Sekretarz redakcji: Maciej Radomski, m.t.j.radomski@gmail.com

Komitet Redakcyjny:
prof. dr hab. Maria Bogucka (IH PAN)
prof. dr hab. Paweł Dobrowolski (Collegium Civitas, Warszawa)
dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski (IH UMK)
dr hab. Olga Fejtová (AHMP, Praga)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (IH UWr)
prof. dr hab. Michaela Hrubá (Univerzity v Ústí nad Labem)
dr hab. prof. IAE PAN Andrzej Janeczek (IAE PAN)
prof. dr hab. Jan Klápště (Univerzita Karlova w Pradze)
prof. dr hab. Andrzej Klonder (IAE PAN)
prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (IA UW)
prof. dr hab. Jerzy Kruppé (IA UW)
dr hab. prof. USz Marcin Majewski (IA Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. UW Jerzy Miziołek (IA UW)
dr hab. prof. UJ Zenon Piech (IH UJ)
dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (IH UJK)
prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
prof. dr hab. Raimo Pullat (Tallin University)
prof. dr hab. Wojciech Szymański (IAE PAN)
dr hab. prof. UMCS Jerzy Żywicki (ISP UMCS)