Kontakt

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
ul. Więzienna 6
50-118 Wrocław

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Markiewicz
Sekretarz Redakcji
Tel. +48 71 344 16 08 w.32

Wsparcie techniczne

Firma Magis