(Review) Aleksandr Diachenko, Małgorzata Rybicka (eds), Between the East and the West. Dynamic of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in 4th – beginning of 3th Millennium BC (Preliminary study). Rzeszów 2019: Wydawnictwo UR

  • Anka Zakościelna Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
Keywords: Funnel Beaker culture, Cucuteni-Tripolye culture and Baden

Abstract

  

References

Diachenko A., Król D., Kyrylenko A., Rybicka M. and Werteletsky D. 2016. Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii.

Hawinskyj A., Pasterkiewicz W. and Rogoziński J. 2015. Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 36, 241-258.

Hawinskyj A., Pasterkiewicz W. and Rybicka M. 2013. Kotoryny, rej. Żydaczów, stan. Grodzisko III. Osadnictwo z okresu neolitu. In: K. Hartmanowa, J. Machnik, M. Rybicka (eds.), Natural environment and man on the upper Dnister – Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in prehistory and early medieval period. (Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 169-284.

Kruk J., Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu/ The Rise and Fall of Neolithic Societies. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Pozikhovskiy A., Rogoziński J. and Rybicka M. (eds.) 2013. Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. (= Collectio Archaelogica Resoviensis 26). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rybicka M. 2017. Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia. (= Collectio Archaelogica Resoviensis 37). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Published
2020-04-18
Section
Reviews and short review notes