Wokół kultury upokarzania, chamstwa i pogardy. Rozmowa z profesorem Wojciechem J. Bursztą