WSZECHOBECNE UPOKARZANIE. (NA MARGINESIE ARTYKUŁU ANDRZEJA SZAHAJA POD TYTUŁEM „KULTURA UPOKARZANIA")
PDF

Słowa kluczowe

kultura upokarzania
ideologia neoliberalna
równość społeczna
polskie programy telewizyjne

Jak cytować

Rydlewski, M. (2013). WSZECHOBECNE UPOKARZANIE. (NA MARGINESIE ARTYKUŁU ANDRZEJA SZAHAJA POD TYTUŁEM „KULTURA UPOKARZANIA"). Etnografia Polska, 57(1-2), 171–190. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/62

Abstrakt

This article presents some remarks on Andrzej Szahaj s "Culture of humiliation" published in "Odra" journal. I accept authors two theses. First of them discusses Polish TV programs such as "Poland got talent" or "Top Model", and how they reflect the condition of our society and the Neo-Liberal ideology spread throughout the country Second thesis states that "culture of humiliation" is directly proportional to the social inequality. I analysed similar TV programs which consist elements of mentioned "culture of humiliation". In these shows people are usually humiliated by all sorts of experts', who present a part of a 'desirable world' for participators. I also mention that some of these TV shows have equivalents designed for kids and cause a threat to children's socialization.

PDF

Bibliografia

Aries Philipe, 1995, Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Wydawnictwo „Marabut", Gdańsk
Buchowski Michał, 2001, Antropologia jako „próba ognia", Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe, nr 11, s. 88-89
Eco Umberto, 2005, Historia piękna, Przeł. A. Kuczok, Dom Wydawniczy „Rebis", Poznań, 2005
Frykman Jonas, Löfgren Orvar, 2007, Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku, tłum. G. Sokół, Seria: Biblioteka Klasyków Antropologii, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty
Glensk Urszula, 2006, Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze, Wydawnictwo „Atut", Wrocław
Goma Lanzon Javier, 2011, Prawdę mówiąc, za szczerość dziękuję, Forum, 14-20.11.2011, s. 64
Kabzińska Iwona, 2010, „Ludzie się zmienili..." Z badań nad doświadczeniem postsocjalistycznej transformacji, Etnografia Polska, t. 54, z. 1-2, s. 5-22
Kurzępa Jacek, 2010, Młodzież pogranicza - „świnki", czyli o prostytucji nieletnich, Wydawnictwo „Impuls", Kraków
Rydlewski Michał, 2013, Wszechobecne upokarzanie (na marginesie artykułu Andrzeja Szahaja pod tytułem „Kultura upokarzania"), Przegląd Kulturoznawczy, nr 1, s. 111-124
Stuhr Jerzy, 2013, Nie znoszę tej Polski w gorączce (z Jerzym Stuhrem rozmawiał Paweł Smoleński), Gazeta Wyborcza, sobota-niedziela 19-20 stycznia, s. 28-29
Szahaj Andrzej, 2012, Kultura upokarzania, Odra, nr 2, s. 40-44
Szahaj Andrzej, 2012, Nadzieja w libertarianizmie? Polemika z Leszkiem Balcerowiczem, Res Publica Nowa, nr 18, s. 96-109
Wieczorkiewicz Anna, 2007, Lustro i skalpel, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzić, M. Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 65- 95
Young Robert M., 1985, Darwin's metaphor: Natures place in Victorian culture, Cambridge University Press, Cambridge-New York
Zadrożyńska Anna, 1996, Krótki szkic o chamstwie, Etnografia Polska, t. 40, nr 1-2, s. 19-28
Z niej..., 2013, Z niej nie jest żadna dziennikarka! Wojna w show-biznesie. Karolina Korwin-Piotrowska (42l.) krytykuje Natalię Siwiec, Super Express, 4 stycznia, 2013, s. 12