Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.002

Słowa kluczowe:

przestrzeń publiczna, ulica, mobilność, modernizacja

Abstrakt

W artykule opisano zmiany w przestrzeni publicznej miasta, które są wynikiem rozbudowy dróg. Poddany analizie przypadek Bielska-Białej ukazuje ten proces na trzech przykładach: Śródmieścia, gdzie w latach 70. XX w. poszerzono ulice 3 Maja i Zamkową, dzielnicy Lipnik niegdyś wsi, założonej w XIII wieku), gdzie w latach 2008–2011 w wyniku budowy obwodnicy dokonano głębokich przeobrażeń przestrzennych i kra-jobrazowych, oraz dzielnic Aleksandrowice i Wapienica, w których proces ów obserwujemy na bieżąco, ponieważ inwestycja ma zakończyć się w 2020 roku. Analizie poddano zatem nie tylko trzy obszary miasta objęte tym samym procesem w różnym czasie, ale także wynikające z niego fazy degradacji przestrzeni publicznej. Wobec współczesnych tendencji w krajach rozwiniętych, gdzie zmierza się do ograniczenia liczby samochodów w miastach, a także zredukowania wyzwań ekologicznych, autor dochodzi do wniosku, że tego typu działania modernizacyjne są przejawem ignorowania interesów społeczności lokalnych, a zakładany postęp w rozwoju miasta jest wątpliwy.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augé M. 2011, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Chymkowski R., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Baraniewicz-Kotasińska S. 2017, Smart city. Ujęcie nowych technologii w koncepcji inteligentnego miasta, [w:] „Nowoczesne Systemy Zarządzania” z.12 (2017), nr 3
(lipiec — wrzesień), s. 29-40.
Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., 2011 Przestrzeń, której nie ma? Refleksje socjologów o przestrzeniach publicznych śląskich miast, [w:] „Tematy z Szewskiej” nr 1(5)/2011, Przestrzeń, s. 85-98.
Colville-Andersen M. 2019, Być jak Kopenhaga. Duński przepis na miasto szczęśliwe, przeł. Mincer W., Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków.
Dymnicka M. 2011, Od miejsca do nie-miejsca, „ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSES FOLIA SOCIOLOGICA, Vol. 36, s. 35-52.
Furtak E. 2016 Bielsko-Biała. Z ul. 3 Maja zrobiła się rynna z pustymi oknami, https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/1,88025,19553148,bielsko-biala-z-ul-3-
maja-zrobila-sie-rynna-z-pustymi-oknami.html , dostęp 31.01 2020.
Jałowiecki B., Szczepański M. S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Kajfosz J. 2006, O przemianach przestrzeni publicznej, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” nr 9/2006, s. 237 - 246.
Koterbska M. 2002, Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945. Opr. Jerzy Polak. Bielsko-Biała, s. 155-160.
Kuligowski W., Stanisz A. 2017, Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
Lynch K. 1960, The Image of The City, Harvard University Press, Cambridge-Massachusets
Pajor P. 2008, Obwodnica Wschodnia [w:] „Gazeta Lipnicka” nr 32 ROK 12 GRUDZIEŃ.
Polak J. 2002, Zarys dziejów Lipnika, Stowarzyszenie „Lipnik”, Bielsko-Biała.
Rewers E. 2005, POST-POLIS. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Ewa Rewers oraz Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych. UNIVERSITAS, Kraków.
Sadik-Khan J., Solomonow S. 2017, Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, przeł. Mincer W., Żakowska M., Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków.
Urry J.2009, Socjologia mobilności, przeł. Stawiński J., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
Wiszniowski J. 2015, Przemiany miejskiej przestrzeni publicznej spowodowane dominacją ruchu samochodowego w aspekcie zagrożeń społecznych, [w:] Malikowski M., Palak
M., Halik J. (red.), Zmiany w przestrzeni współczesnych miast, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów s. 57-70.
Wójcik M. 2016, [Cieszyńska]: protesty mieszkańców i pismo Rady Osiedla do Wojewody, http://wapienica.info/cieszynska-protesty-mieszkancow-i-pismo-rady-osiedla-do-wojewody/, dostęp 31.01.2020.
Zieliński F. 2007, Szata ideologiczna miasta – architektura i strój, [w:] Krajewski M. (red.), Wizualność miasta. wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań s.11-33.
Żakowska M. 2017, Wstęp [w:] Sadik-Khan J., Solomonow S. 2017, Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, przeł. Mincer W., Żakowska M., Wydawnictwo Wysoki
Zamek, Kraków, s. 5-13.

Prace i źródła internetowe
Plan przebudowy Wysokiego Trotuaru, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/39861/wysoki-trotuar-przy-zamku-wizualizacja-przebudowy-srodmiescia-film , dostęp 23. 01.2020.
Rozbudowa Cieszyńskiej za dwa lata, https://www.bielsko.info/wiadomosci/5916-rozbudowa-cieszynskiej-za-2-lata-bielsko- , dostęp 29.01.2020.
JUE 18/2020

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Błahut, G. (2020). Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej. Journal of Urban Ethnology, 18, 31–46. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.002