Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia

Autor

  • Grzegorz Błahut

Słowa kluczowe:

estetyka, przestrzeń miejska, święta Bożego Narodzenia, tożsamość

Abstrakt

Artykuł jest próbą określenia miejsca i roli estetyki w etnologii miasta oraz opisania estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Miasto jest traktowane tu jako przestrzeń przyjazna i bliska. Poprzez analogię miasta jako domu autor rozpatruje znaczenie i funkcje tej estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką odgrywa w niej światło oraz świąteczne dekoracje. Uwzględniając uwarunkowania kulturowe ocen estetycznych można stwierdzić, że jest to estetyka emocji. Przedstawione w artykule refleksjesą wynikiem obserwacji i porównania głównie dwóch miast: Bielska-Białej w województwie śląskim oraz Wejherowa w województwie pomorskim. Porównanie to pozwala wykazać, że w estetyce przestrzeni tych miast obecne są również znaki i symbole kulturowej tożsamości

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czerwińska K. 2010, „Ładne to miasto jest!” Prolegomena do badań nad estetyką miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” tom 10/2010, s. 363–373
Gołaszewska M. 2001, Estetyka Współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Gołaszewska M. 1970, Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Hajdamowicz R. 2007, Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta [w] Krajewski M. red.Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań, s. 291–297
Jałowiecki B., Szczepański M. S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Popielska-Grzybowska J., Harper Jo B. 2015 Językowo-kulturowy obraz DOMU (HOME) wewspółczesnym angielskim brytyjskim [w] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów,t.1: Dom, red. J. Bartmiński, J. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 343–372
Rewers E. 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Ewa Rewers, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków
Sekuła E. A., Ślęzak-Tazbir W. 2008, Nocna zmiana. Miejska semioza po zmroku [w] Jałowiecki B., Łukowski W. red. Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 48–67
Wallis A. 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Kachel J. 2016, Święta na Starówce, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016NR26/350, s. 14–15
Kucybała K. 2016, Choinki, aniołki, dzwoneczki, gwiazdki, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016 NR26/350, r. s. 16
Znamy zwycięzcę ogólnopolskiego Plebiscytu Miast „Świeć się z Energą”, http://energa-oswietlenie.pl/aktualnosci-2/znamy-zwyciezce-ogolnopolskiego-plebiscytu-miast-swiec-sie-z-energa/, 20.01. 2017

Pobrania

Opublikowane

01.01.2017

Jak cytować

Błahut, G. (2017). Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Journal of Urban Ethnology, 15, 21–30. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/jue/article/view/699

Numer

Dział

Artykuły