Tidili Centre – stolica gminy. Embrion struktury miejskiej w środowisku wysokogórskim Maroka

Autor

  • Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Antropologii i Etnologii

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.014

Słowa kluczowe:

Maroko, Atlas, Berberowie, Tidili, plemię, duar, struktura miejska, gmina wiejska, procesy długiego trwania

Abstrakt

Niniejsze opracowanie przedstawia historię powstania w ukrytej wśród szczytów Atlasu Wysokiego niewielkiej osady zwanej Tidili Centre, stanowiącej dziś rodzaj „embrionu” struktury urbanistycznej. Analiza, odwołująca się do koncepcji procesów długiego trwania, przedstawia kontekst przyrodniczy, historyczny
i społeczno-polityczny towarzyszący powstawaniu tego mikromiejskiego środowiska. Osada powstała „na surowym korzeniu” na tradycyjnych ziemiach plemienia Ait Tidili, stając się formalnie stolicą gminy. Pełniąc wiele funkcji gospodarczych, społecznych (administracyjnych) i kulturalnych, omawiana osada tworzy ramy przestrzenne społeczności lokalnej o heterogenicznym charakterze. Jest też wyrazem zmian, jakie zaszły na tym obszarze na przestrzeni czterech dekad, gdzie dotychczas stosunkowo zamknięta i jednorodna lokalna (subregionalna) społeczność włączona została do szerszego systemu wspólnoty narodowej.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adam A. 1968. Casablanka.essai sur transformation de la société marocaine au contact de l’Occident. Paris: CNRS.
Ait Hamza M. 2002. Mobilité socio-spatiale et développement local au sud de l’Atlas marocain (Dadès-Todgha), Passau: L.I.S. Verlag.
Ashford D. 1961. Political change in Morocco. Princeton: Princeton University Press.
Benet F. 1957. Explosive Markets: The Berbers Highland. [W:] K. Polanyi (red.), Trade and market in the Early Empires: Economies in History and Theory. Glencoe: Free Press, Glencoe,188–217.
Berriane M. 1997. Emigration Internationale du Travail et Mirco-Urbanisation dans le Rif Oriental: Cas du Centre de Taouim. [W:] Migration Internationale et Changements Sociaux dans le Maghreb. Tunis: Université de Tunis, 75–97.
Boukous A. 1999. Mohammed Mokhtar Soussi, figure emblématique de la difference. [W:] A. Kadri (ed.), Parcours d’intellectuels maghrébins: scolarité, formation, socialisation et positionnements. Paris: Khartala.
Boujrouf S., Hassani E. 2008, Toponymie et recomposition territoriale au Maroc : Figures, sens et logiques. L’Espace politique 2, 40–52.
Braudel F. 1999. Historia i trwanie. Warszawa: Czytelnik.
Emberger L. 1955. Une classification biogéographique des climats. Recueil, travaux de laboratoire géolo-zoologique, Faculté des sciences. Service botanique Montpellier 7, 3–43.
Despois J., Noin D. 1972. La Population rurale du Maroc. Annales de Géographie 81, n°444, 248–250.
Dziubiński A. 1983. Historia Maroka. Wrocław: Ossolineum.
Fadloullah A., Berrada A., Khachani M. 2000. Facteurs d’Attraction et de Répulsion des Flux Migratoires Internationaux. Rapport National: Le Maroc. Rabat: Commission Européenne.
Norman D. 1980–81. Les expeditions de Moulay Hassan. Essai statistique. Hesperis-Tamuda 19, 123–152.
Schafar A., Nassori D. 2016. Lacroissance urbaine marocaine: convergence vs concentration. Revue économique 67, 207–226.
Toledano J. 1989. Les Juifs maghrebins. Fils d’Abraham. Bruxelles-Jerusalem: Brepols Col Fils Abraham.
Troin J.-F. 1975. Les souks Maroccains. Marché ruraux et organization de l’espace dans la moité nord du Maroc. Aix-en-Provence: EDISUD
Vorbrich R. 1996. Górale Atlasu marokańskiego. Peryferyjność i przejawy marginalizacji. Wrocław: PTL.
Vorbrich R. 2015. „Plemię obywatelskie” a monarchia szaryfijska. Instytucjonalizacja i etatyzacja rozwoju we współczesnym Maroku. [W:] A. Żukowski (red.), Komunikowanie w Afryce. Endo i egzogeniczne aspekty. Etniczność-kultura-religia. Olsztyn: UWM, 29–52.
Vorbrich R. 2020. Od Berberów do Amazigh. Kultura i Społeczeństwo 1, 169–196.
Zartman W. J. 1964. Morocco. Problems of New Power. New York: Atherton Press.

Carte d’Identité Territotial de la Commune Rurale de Tidili b.d. m.w., dokument gminy Tidili
Commune rurale Tidili 2012. [in:] Plan de developpement du centre de Tidili, dokument gminy Tidily.

Alphabetisation au Maroc plan d’action 2012–2015, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Maroc.pdf, 01.03.2021
Gandini, J. 2016, Affaires indigènes. L’officier des Affaires Indigènes, https://www.ouarzazate-1928-1956.fr/armee/affaires-indigenes/92-lofficier-des-affaires-indigenes.html, 20.01.2020.
Enseignement primaire: Hausse significative de la scolarisation des enfants, https://fnh.ma/article/actualites-marocaines/enseignement-primaire-hausse-significative-de-la-scolarisation-des-enfants, 02.03.2021.
Tidili Centre. Zdjęcie satelitarne, Google Earth, https://www.google.com/maps/place/Maroko/@31.1000774,-7.6088923,479m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0b-
88619651c58d:0xd9d39381c42cffc3!8m2!3d31.791702!4d-7.09262, 16.08.2020.

Pobrania

Opublikowane

20.12.2021

Jak cytować

Vorbrich, R. . (2021). Tidili Centre – stolica gminy. Embrion struktury miejskiej w środowisku wysokogórskim Maroka. Journal of Urban Ethnology, 19, 227–245. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.014