Nowe muzea domów mody: architektura jako narzędzie wzmacniania wizerunku i siły marki

Autor

  • prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.008

Słowa kluczowe:

moda, nowe muzealnictwo, architektura muzeów, branding

Abstrakt

Jednym z najbardziej interesujących trendów obserwowanym obecnie w świecie muzealnictwa jest ekspansja
mody, jako tematu wystaw i przedmiotu badań naukowych. Najpopularniejszymi wydarzeniami muzealnymi XXI wieku stały się czasowe ekspozycje dotyczące popkultury, stylu i mody. Służą one nie tylko ożywieniu frekwencji i wzmocnieniu muzealnych budżetów – są także sygnałem coraz silniejszej roli, jaką moda odgrywa we współczesnej kulturze, zarówno masowej, jak i wysokiej. Szczególną uwagę zwraca wykształcenie się nowego, odrębnego typu muzeów, do których należą firmowe muzea mody i muzea sztuki współczesnej, stworzone przez fundacje wielkich domów mody. Marie Riegels Melchior w książce „Fashion and Museums” podzieliła związki muzealnictwa i mody na trzy okresy. Autor niniejszego artykułu postuluje dodanie do nich kolejnego, czwartego okresu, datowanego na przełom XX i XXI wieku, kiedy to wykształciło się zjawisko nowego muzeum domów mody: wyrafinowanego narzędzia wykorzystującego synergię muzealnictwa, mody i architektury dla wzmacniana wizerunku i pozycji rynkowej danej marki. Są to instytucje o zdywersyfikowanych profilach wystawienniczych, jednak posiadające wiele wspólnych cech, szczególnie na poziomie marketingowym. 

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berbesz A.M. 2011. Transgresja architektury w koncepcji dematerializacji i ruchu w architekturze. Czasopismo Techniczne Architektura 4-A2, 31-35.

Betsky A. 2018. The Marvels of the Mundane. Architect, July 30, https://www.architectmagazine.com/design/the-marvels-of-the-mundane_o, 11.10.2021.

Bonenberg W. 2014. Moda, marka, architektura. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Coates Charlotte. 2019. Can blockbuster exhibitions save museums from dwindling attendance figures? https://blooloop.com/features/blockbuster-exhibitions-visitor-numbers/ 11.10.2021.

Codignola F. i Rancati E. 2016. The Blending of Luxury Fasion Brands and Contemporary Art.: A Global Strategy for Value Creation. [In:] Vecchi A. and Buckley Ch. (ed.) Handbook of Research on Global Fashion Management and Merchandising. Hershey: IGI Global, 50-69. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0110-7.ch003

Dal Co F. 2009. Tadao Ando for François Pinault: From Ille Seguin to Punta Della Dogana. Milano Rome: Mondadori Electa.

Dyckhoff T. 2018. Epoka spektaklu. Perypetie architektury i miasta XXI wieku. Kraków: Karakter.

Folga-Januszewska D. 2015. Muzeum: fenomeny i problemy. Kraków: Universitas. DOI: https://doi.org/10.5604/04641086.1150136

Guernieri M., The winners of Compasso d”Oro 2018, https://www.domusweb.it/en/news/2018/06/21/the-winners-of-the-compasso-doro-2018.html, 13.04.2022.

Jasińska A. i Jasiński A. 2020. Stare kolekcje – nowa architektura. O problemach modernizacji kolekcjonerskich muzeów sztuki. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Jencks Ch. 2005. The Iconic Building. The Power of Enigma. London: The Frances Lincoln.

Message K. 2006. The New Museum. Theory, Culture and Society 23(2-3), 603-606. DOI: https://doi.org/10.1177/0263276406023002110

Newhouse V. 2006. Towards a New Museum. New York: The Monacelli Press.

Ockman J. and Fausto S. (ed). 2005. Architourism: Authentic, Escapist, Exotic, Spectacular. Munich: Prestel.

Pabich M. 2007. O kształtowaniu Muzeum Sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu. Katowice: Muzeum Śląskie.

Riegels Melchior M., Fashion Museology: Identifying and Contesting Fashion in Museums. Mansfield College, Oxford, 22-25 September 2011, http//Museums%20and%20Fashion/Oxford_fashion_exploring_critical_issues_PAPER_MarieRiegelsMelchior.pdf. 11.10.2021.

Riegels Melchior M. 2014. Introduction: understanding fashion and dress museology. [In:] Riegels Melchior M. and Svensson B. (ed.) Fashion and Museums. Theory and Practice. London-New York: Bloomsbury Academic. DOI: https://doi.org/10.5040/9781350050914

Ritzer G. 2009. Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Serota N. 1996. The Dilemma of Museums of Modern Art. London: Thames and Hudson.

Strouton J. 2007.Great Collectors of Our Time. Art Collecting since 1945. New York: Scala.

Szaradowski P. 2014. Sposoby na modę. Muzealnictwo (55), 135-139. DOI: https://doi.org/10.5604/04641086.1107196

Szczerski A. 2005. Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”. [W:] M. Popczyk M., Muzeum sztuki. Kraków: Universitas, 335-344.

Vergo P. 1989. New Museology. London: Reaktion Books.

Vergo P. 2005. Milczący obiekt. [W:] M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Kraków: Universitas, 313-334.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

14.12.2022

Jak cytować

Jasiński, A. (2022). Nowe muzea domów mody: architektura jako narzędzie wzmacniania wizerunku i siły marki. Journal of Urban Ethnology, 20, 137–149. https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.008