Wystawa – miasto – sieć. Przypadek Genus Bononiae

Autor

  • dr Michał Grabowski Muzeum Krakowa

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.009

Słowa kluczowe:

muzeum miejskie, wystawa, sieć, miasto-muzeum, Bolonia

Abstrakt

Głównym założeniem badawczym artykułu „Wystawa – miasto – sieć. Przypadek Genus Bononiae” będzie analiza muzeologiczno-kulturoznawcza wdrożonego w Bolonii projektu, który łączy przestrzeń miasta, wystawę stałą oraz kilka zabytkowych budowli w centrum w jedną, spójną przestrzeń ekspozycyjną. Do jego uporządkowania wykorzystamy metaforę sieci. Uwaga autora skupi się w głównej mierze na analizie wizualnej, werbalnej i narracyjnej wystawy oraz relacjach ekspozycja – miasto.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baranowska M. 2003. Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki. Warszawa: Wydawnictwo „Twój Styl”.

Bendyk E. 2007. Laboratorium społecznej komunikacji. [W:] J. Lubiak (red.), Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 43-50.

Bӧrger J. 2010. The contemporary, the city-museum, Quotidiani. Rotterdam, 111-120.

Calvino I. 2013. Niewidzialne miasta. Warszawa: WAB.

Gluziński W.1980. U podstaw nowej muzeologii, Warszawa: PWN.

Goodman N. 2005. Koniec muzeum? [W:] M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia. Kraków: Universitas, 119-134.

Grabowski M. 2015. Symulakry, artefakty, rekonstrukcje. Nowoczesne wystawy w historycznych wnętrzach. [W:] A. Ziębińska-Witek, G. Żuk (red.), Muzea w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 57-82.

Kosiński D. 2015. Wystawa jako doświadczenie. [W:] I Kongres Muzealników Polskich. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 193-202.

Lanz F. 2013. Palazzo Pepoli-Museo della Storia di Bologna. Bologna City History Museum, Bologna, Italy. [W:] European Museums in the 21th century. Setting the Framework. Milan, 479-485.

Lefebvre H. 2012. Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna 5, 183-197. DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.14

Morgan P. 2004. Italian fascism. 1915-1945. Basingstoke. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-230-80267-4

Porter G. 2005. Przejrzeć przez konkret: feministyczne spojrzenie na muzea. [W:] M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia. Kraków: Universitas, 411-430.

Potteiger M., Purinton J. 1998. Landscape narratives: Design practices for telling stories. New York: Wiley. Psarra.

Prajzner K. 2009. Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tilden F. 2019. Interpretacja dziedzictwa. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt.

Traba R. 2006. Historia – przestrzeń dialogu. Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.

Traba R. 2015. Epoka muzeów? Muzeum jako medium, muzeum jako mediator. [W:] M. Wysocki (red.), I Kongres Muzealników Polskich. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 47-56.

Wieczorkiewicz A. 2008. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.

Skibińska M. 2010. „Edutainment” jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej 2 (50). Wrocław, 57-64.

Skotarczak D. 2002. Historia wizualna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Szalewska K. 2017. Urbanalia – miasto i jego konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.

Świecimski J. 1995. Muzea i wystawy muzealne, t. II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN PAN.

Świecimski J. 1996. Muzea i wystawy muzealne, t. III. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN PAN.

Świecimski J. 1992. Wystawy muzealne, t. I: Studium z estetyki wystaw. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN PAN.

Żakowski J. 2002. Rewanż pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Źródła internetowe

Bal M., Exhibition as Film, (w:) (Re)visualizing National History: Museums and NationalIdentities in Europe in the New Millennium, Toronto 2008, https://pure.uva.nl/ws/files/4284786/67389_298496.pdf /, 10 06 2021.Official webside of Genus Bononiae, https://genusbononiae.it/, 20.05.2021

Official webside of Gira la Cartolina, https://www.giralacartolina.it/,1.06.2021.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

25.11.2022

Jak cytować

Grabowski, M. (2022). Wystawa – miasto – sieć. Przypadek Genus Bononiae. Journal of Urban Ethnology, 20, 151–166. https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.009