Miejska symfonia. O zgrabnej metaforze w eseistycznej formie

Autor

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Słowa kluczowe:

miejska symfonia, Berlin, Walter Ruttmann, antropologia miasta

Abstrakt

Inspiracją dla artykułu jest niemiecki film z 1927 roku, w reżyserii Waltera Ruttmanna, zatytułowany Berlin. Symfonia wielkiego miasta. To od tytułu tego filmu bierze swoją nazwę gatunek filmowy – symfonia miejska – łączący cechy filmu dokumentalnego i awangardowego, obrazujący życie wielkich miast, będący przejawem fascynacji wielkomiejskim życiem. Dzieło Ruttmanna staje się punktem wyjścia nie tylko do rozważań o naturze filmowej materii, nie monopolizuje też problematyki związanej z wizualnością i dominantą obrazu w doświadczeniu miasta; jest próbą antropologicznego zrozumienia istoty miasta. Metafora „miejskiej symfonii” zostaje zaś odczytana jako harmonijne zespolenie materii, sensów, znaczeń i witalności współtworzących miejską rzeczywistość

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cyz Tomasz 2004, Forma zamknięta. Rozmowa z Krzysztofem Meyerem, „Tygodnik Powszechny”, http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1548,1204449,0,dzial.html, 25.05.2013
Giżyński Marcin 1996, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Małe, Warszawa
Helman Alicja 1968, Na ścieżce dźwiękowej: o muzyce w filmie, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa
Maderuelo Javier 2010, Poetyki miejsca, [w:] E. Rewers, Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków, s. 362‒378
Rybicka Elżbieta 2003, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków
Saryusz-Wolska Magdalena 2007, Berlin. Filmowy obraz miasta, Rapid, Warszawa
Schobert Walter 1989, Der Deutsche Avant–garde Film der 20er Jahre / The German Avant-garde of the 1920’s – katalog wystawy w Deutsches Filmmuseum, Frankfurt am Main, München
Shiel Mark 2010, Film i miasto w historii i teorii, [w:] E. Rewers, Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków, s. 560‒584
Simmel Georg 1975, Socjologia, PWN, Warszawa
Sławek Tadeusz 2010, Miasto. Próba zrozumienia, [w:] E. Rewers, Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków, s. 17‒70

Pobrania

Opublikowane

01.01.2013

Jak cytować

Krupa-Ławrynowicz, A. (2013). Miejska symfonia. O zgrabnej metaforze w eseistycznej formie. Journal of Urban Ethnology, 11, 75–83. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/jue/article/view/653

Numer

Dział

Artykuły