KHKM - Rocznik 69/2021

2021-02-23

Wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją na łamach "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej" informujemy, że obecnie wszystkie numery czasopisma na rok 2021 są kompletne.
Materiały nadesłane w najbliższym czasie, po uzyskaniu akceptacji Redakcji oraz pozytywnych recenzji zewnętrznych mają szansę na publikację dopiero w kolejnym roczniku, w 2022 roku.