Numer 1/2021

2021-08-02

Numer 1/2021
Zawiera artykuły dotyczące różnych aspektów dawnej rzeczywistości, w szerokim przekroju czasowym – od późnego średniowiecza po nowożytność. Tematem pierwszego tekstu są rozbiórki czterech warownych obiektów krzyżackich: Potterberg (w XIII w.) oraz Nieszawa, Toruń i Papowo Biskupie (w XV w.), uwarunkowania tego procesu, jego przebieg i sposób organizacji w odwołaniu do przekazów pisanych i wyników badań archeologicznych. W kolejnym zaprezentowano inne spojrzenie na krakowskie testamenty z XIV i XV w. – jako narzędzia władzy, środki oddziaływania na relacje społeczne i ekonomiczne w mieście oraz sposób kontrolowania postępowania osób związanych z testatorem. W innym artykule, na podstawie Obrachowania kosztu waru piwa z 1593 r. omówiono czynniki kształtujące produkcję tego trunku w Krakowie i rentowność tej gałęzi dawnej gospodarki u schyłku XVI i na początku XVII w. Gdzie indziej przybliżono genezę, metrykę oraz funkcje portretu trumiennego w sarmackiej obyczajowości w okresie nowożytnym. Poza tym rozważano okoliczności wprowadzenia i zakres użycia na ziemiach polskich modeli architektonicznych, a także ich rolę w praktyce budowlanej od XVI w. Z kolei rejestry majątkowe i korespondencja Anny Katarzyny Radziwiłłowej z lat 1738–1741 posłużyły do ukazania dnia codziennego i świątecznego toczącego się na dworze księżnej w Białej.
Zawartość numeru uzupełniają: recenzja oraz notki z nowszych publikacji krajowych i zagranicznych, a także wspomnienie poświęcone wybitnemu historykowi – Pani Prof. Marii Boguckiej.