Numer 2/2021

2021-11-12

W nowym numerze znalazły się teksty prezentujące rozmaite zagadnienia z przeszłości Europy Centralnej. Dwa z nich dotyczą wyników badań archeologicznych i ich interpretacji (oraz reinterpretacji) średniowiecznych obiektów – kościoła św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu oraz grodu książęcego w Błoniu. Z kolei możliwości poznania historii nieistniejącej budowli na podstawie źródeł pisanych ukazuje artykuł poświęcony łaźni miejskiej w podkrakowskim Kazimierzu z XVII w. Kolejne dwie rozprawy odnoszą się do problematyki osadnictwa – identyfikacji nieistniejących lub przekształconych osad budziarskich na terenie Puszczy Solskiej z 2 poł. XVIII - początku XIX w. oraz stosowania metod analizy modularnej i cosine quantogram w rekonstrukcji sposobu rozmierzenia dawnych siedlisk. Ostatni z tekstów przedstawia zaś kwestię urzędników centralnych książąt szczecińskich w XVI i na początku XVII w. Zawartość numeru uzupełniają: recenzja oraz notki z nowszych publikacji krajowych i zagranicznych.