Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku

Autor

  • Piotr Czepas MuzeumArcheologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, muzeum etnograficzne, skansen

Abstrakt

Artykuł prezentuje działalność Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej w Kwiatkówku w okresie od 2013 do 2017 r. Najważniejszymi wydarzeniami w kolejnych latach były: inauguracja sezonu w danym roku kalendarzowym, Dzień Dziecka, obchody Nocy Świętojańskiej, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz Festiwal „Igrzyska Gier Dawnych”. W ramach tych wydarzeń odbywały się otwarcia wystaw, warsztaty, występy łęczyckich kapel, konkursy, zajęcia plenerowe. Frekwencja w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej na przestrzeni omawianego czasu kształtowała się na poziomie od ponad 6 do ponad 10 tysięcy osób rocznie.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baranowski B., Baranowski K., Krakowski M., Lech A. 1972. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Powiaty Łęczyca i Poddębice – województwo łódzkie, t. IV, z. 6, red. J. Pazdur, Wrocław.

Chlebowska B. 2013a. Obiekt Zamiejscowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – część etnograficzna, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. IV, s. 137-148.

Chlebowska B. 2013b. Poskładane z okruchów. Uwagi na temat pracy nad wyposażeniem wnętrza domu mieszkalnego w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej, „Zeszyty Wiejskie”, t. XVIII, s. 341-360.

Chlebowska B., Czepas P. 2015. Łęczycka Zagroda Chłopska. Powstanie i funkcjonowanie w pierwszych latach, „Acta Scansenologica”, t. XI, s. 229-253.

Czepas P. 2013. Olejarnia z miejscowości Mnich-Kolonia, pow. Kutno, woj. łódzkie jako przykład drobnej działalności przemysłowej w środowisku wiejskim, „Zeszyty Wiejskie”, t. XVIII, s. 361-367.

Czepas P. 2014a. Olejarnia Władysława Malesy w Mszadli, pow. Skierniewice, woj. łódzkie jako dokument techniki i życia społecznego mieszkańców wsi, „Zeszyty Wiejskie”, t. XIX, s. 417-428.

Czepas P. 2014b. Założenia programowe części etnograficznej Obiektu Zamiejscowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. V, s. 126-147.

Czepas P. 2015. Ostatni gliniany dom z Chorek w powiecie łęczyckim i jego mieszkańcy, „Zeszyty Wiejskie”, t. XXI, s. 169-178.

Lech J. 1979. Tradycyjny dom chłopski i jego użytkowanie na obszarze środkowej Polski, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. XX, s. 5-170.

Miszczyńska E. 2007. Pod wspólnym dachem. Tradycyjne budownictwo wiejskie, [w:] Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, red. B. Kopczyńska-Jaworska, A. Nadolska-Styczyńska, A. Twardowska, Pułtusk, s. 39-59.

Paszkowska-Wróblewska B. 1964. Tradycyjne budownictwo w Łęce, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. VIII, s. 45-69.

Paszkowska-Wróblewska B. 1969. Gliniane domy w Chorkach, pow. Łęczyca, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. XIII, s. 145-151.

Tomaszewski F. 2009. Kiedyś z wiatrem, dziś pod wiatr, czyli rzecz o losie wiatraków, „Wędrownik”, R. LIII, nr 4, s. 11-14.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Czepas, P. (2018). Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 253–257. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1015

Numer

Dział

Kronika naukowa