Homeopatia w życiu codziennym urzędnika carskiego - Ignacego Artura Dolińskiego

Autor

  • Maria Korybut-Marciniak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn https://orcid.org/0000-0001-8196-5119

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.007

Słowa kluczowe:

homeopatia, urzędnicy, XIX wiek, Wilno, Petersburg

Abstrakt

Jedną z grup społecznych w Cesarstwie Rosyjskim, która w XIX wieku sięgała po niekonwencjonalną metodę leczenia – homeopatię, byli urzędnicy. Artykuł ukazuje adaptację doktryny homeopatycznej w środowisku urzędnika carskiego, Polaka z północno-zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego – Ignacego Artura Dolińskiego (1831-1909). Na podstawie zachowanych dokumentów i korespondencji A. Dolińskiego przedstawiono przyswojenie tej terapii z punktu widzenia osobistego doświadczenia jednostki. Artur Doliński był nie tylko zwolennikiem stosowania metody Hahnemanna, ale również jej propagatorem w Wilnie, gdzie zamieszkał po zakończeniu służby cywilnej. W 1894 roku założył Wileńskie Towarzystwo Zwolenników Homeopatii, które funkcjonowało do wybuchu I wojny światowej.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

А.D. [Doliński Artur]. 1910. Gomeopatiâ v cifrah, Wilno.

А.D-ij [Doliński Artur]. 1884. Vodoboâznʹ. Svedeniâ o predohranitelʹnom specifičeskom protiv ètoj bolezni sredstve, St. Petersburg.

Brzozowski Stanisław. 1966–1967. Kierbedź Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 12, Wrocław, s. 419–420

Deriker Vasilij. 1860. Domašnij gomeopatičeskij lečebnik, ili nastavlenie k polʹzovaniû obyknovennyh boleznej gomeopatičesk, St. Petersburg

Deriker Vasilij. 1863. Sekretnye i nesekretnye sredstva ot vodoboâzni i pokusov bešenymi sobakami, St. Petersburg.

Deriker Vasilij. 1867. Gomeopatičeskaâ farmakologiâ. Polnyj svod do sih por issledovannyh lekarstw s prisoedineniem dannyh, St. Petersburg.

Deriker Vasilij. 1870. Gomeopatičeskie predohranitelʹnye sredstva ot holery, St. Petersburg.

Doliński Artur. 2014. Między Wilnem a Petersburgiem. Pamiętniki Artura Dolińskiego, oprac.M. Korybut-Marciniak, Olsztyn.

Fedorowicz Irena. 2014. O Władysławie Syrokomli w świetle jego nieznanych listów, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”, t. 13/14, s. 232–248.

Gajewski Mirosław. 2002, Nasze podwileńskie ojczyzny, Wilno.

„Gomeopatičeskij vestnik” [„Гомеопатический вестник”], 1884, nr 4.

„Gomeopatičeskij vestnik” [„Гомеопатический вестник”], 1884, nr 5.

Griškaitė Reda. 2017. Dzienniki Emilii z Beniowskich Wróblewskiej, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 89–133.

Ilgiewicz Henryka. 2015. Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające, Warszawa.

Jeszke Jaromir. 2012. Homeopatia — doktryna kryzysów. Między przełomami w nauce i przemianami społecznymi, Poznań.

Jütte Robert. 2001. Historia medycyny alternatywnej. Od magii do naturalnych metod leczenia, Warszawa.

Kaczkowski Antoni. 1884. Terapia popularna homeopatyczna, Warszawa.

Korybut-Marciniak Maria. 2014. Wilno–Nowogród–Petersburg–Warszawa. Życie carskiego urzędnika, [w:] Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII–XIX w.), red. I. Janicka, A. Kołodziejczyk, Olsztyn–Gdańsk, s. 113–124.

Korybut-Marciniak Maria. 2014a. Na służbie w Petersburgu — stolica carów w oczach Artura Dolińskiego, „Echa Przeszłości”, t. XV, s. 109–126.

Korybut-Marciniak Maria. 2015. Stanisław i Artur Dolińscy — rosyjscy urzędnicy. Problem tożsamości Polaków w obcej służbie, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm, legalizm. „Dusza urzędnika” — ludzie i ich kariery, red. A. Szmyt, Olsztyn, s. 123–142.

Korybut-Marciniak Maria. 2016. Kariery urzędnicze mieszkańców ziem litewsko-białoruskich w aparacie administracyjnym Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, t. VI, red. T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk, Lublin, s. 365–409.

Korybut-Marciniak Maria. 2017. Modny urzędnik w Nowogrodzie i Petersburgu, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Moda i styl życia”, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn, s. 147–162.

Kotok Alexander. 1999. The history of homeopathy in the Russian Empire until World War I, as compared with other European countries and the USA: similarities and discrepancies, wersja on line: http://www.homeoint.org/books4/kotok/2247.htm#2248 (dostęp 06.06.2018 r.).

Kovaleva O.B. 2015. Iz istorii gomeopatičeskih obščestv Sankt-Peterburga, „Gomeopatiâ i fitoterapiâ”, nr 1, „Kraj”, 1905, nr 1–2.

Lihtšangof Aleksandr Zinovʹevič. 2012. Rolʹ obŝčestv vračej-gomeopatov i posledovatelej gomeopatii v razvitii gomeopatičeskoj mediciny v dorevolûcionnoj Rossii, „Istoriâ mediciny”,t. 3, nr 3.

Orgelbrand Samuel. 1900. Encyklopedia Powszechna, t. VII, Warszawa.

Otčet Pravleniâ. 1900. Otčet Pravleniâ vilenskogo Obščestva posledovatelej gomeopatii po ustrojstwu i soderžaniû lečebnicy i apteki za 1899 g., Wilno.

Otčet Pravleniâ. 1901. Otčet Pravleniâ vilenskogo Obŝčestva posledovatelej gomeopatii po ustrojstwu i soderžaniû lečebnicy i soderžaniû lečebnicy i apteki za 1901 g., Wilno.

Ówczesny [Uziębło Lucjan]. 1935. Wróblewscy, ich prace i stosunki wileńskie, „Słowo”, nr 180, s. 6

Pamâtnaâ knižka. 1895. Pamâtnaâ Knižka Vilenskoj gubernii na 1895 g., Wilno.

Pamâtnaâ knižka. 1912. Pamâtnaâ Knižka Vilenskoj gubernii na 1912 g., Wilno.

Patudin Aleksandr V., Miŝenko Vladimir. 2015. Letopisʹ rossijskoj gomeopatii (1824–1995), Moskva.

Płonka-Syroka Bożena. 2001. Recepcja homeopatii w polskiej myśli medycznej XIX-go stulecia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 46, nr 1, s. 7–27.

Płonka-Syroka Bożena. 2007. Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa.

Polnoe sobranie. 1833. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie vtoroe, t. VIII, nr 6447, St. Petersburg.

Sas А. [Doliński Artur] 1884. Očerk pâtidesâtiletnej deâtelʹnosti S-Peterburgskoj centralʹnoj gomeopatičeskoj apteki, „Gomeopatičeskij vestnik”, R. 11, s. 240–243.

Słownik geograficzny. 1880–1914. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 1880–1914, t. IX, Warszawa.

Stocki Edward. 1964–1965. Kaczkowski Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków, t. XI, s. 370–371.

Świątek Tadeusz Władysław, Chwiszczuk Rafał. 2010. Warszawski ruch społecznikowski, Warszawa, t. III, nr 3, s. 97–101.

Ustav S-Peterburgskogo. 1881. Ustav S-Peterburgskogo Obščestva Posledovatelej Gomeopatii, St. Petersburg.

Ustav Vilenskogo. 1899. Ustav Vilenskogo obščestva posledovatelej gomeopatii, Wilno.

Zahorski Władysław. 1927. Przewodnik po Wilnie, wyd. 4, Wilno.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-01

Jak cytować

Korybut-Marciniak, M. (2019). Homeopatia w życiu codziennym urzędnika carskiego - Ignacego Artura Dolińskiego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 113–124. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.007

Numer

Dział

Studia i materiały