Utrzymanie królewskiej teściowej. Wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja–16 czerwca 1592 r.), Dominik Kadzik, Kraków 2017 [recenzja]

Autor

  • Magdalena Jakubowska Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa https://orcid.org/0000-0001-8116-2500

Słowa kluczowe:

dwór królewski, Zygmunt III, Maria bawarska

Abstrakt

Recenzja książki poświęconej wizycie Marii bawarskiej w Rzeczypospolitej w związku ze ślubem Zygmunta III z Anną Habsburżanką (1592 r.).

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego [dalej cyt.: AGAD, ASK], dz. II, sygn. 14–24
Braudel Ferdynand. 1992. Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVII wiek, t. 1: Struktury codzienności. Możliwe i niemożliwe, tłum. M. Ochab, P. Graff, Warszawa
Vocelka Karl. 1976. Habsburgische Hochzeiten 1550–1600. Kulturgeschichtliche Studien zum manieristischen Repräsentationsfest, Wien–Köln–Graz

Pobrania

Opublikowane

2019-01-01

Jak cytować

Jakubowska, M. (2019). Utrzymanie królewskiej teściowej. Wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja–16 czerwca 1592 r.), Dominik Kadzik, Kraków 2017 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 127–129. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1047

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje