Odpowiedź na recenzję Andrzeja Klondera zamieszczoną w „Kwartalniku HKM” (R. LXVI, 2018, nr 1)

Autor

  • Urszula Świderska-Włodarczyk Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, wzorzec osobowy, szlachta

Abstrakt

Odpowiedź na recenzję.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Górnicki Łukasz. 1954. Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Wrocław

Tazbir Janusz. 1976. Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXXXIII, z. 4, s. 784–797

Topolski Jerzy. 1977. Gospodarka polska a europejska w XVI–XVIII wieku, Poznań

Pobrania

Opublikowane

2019-01-01

Jak cytować

Świderska-Włodarczyk, U. (2019). Odpowiedź na recenzję Andrzeja Klondera zamieszczoną w „Kwartalniku HKM” (R. LXVI, 2018, nr 1). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 131–133. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1048

Numer

Dział

Polemiki i dyskusje