Surtout de table Pierre’a-Philippe’a Thomire’a w Pałacu Wilanowskim

Autor

  • Milena Hübner Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK, ul. W. Bojarskiego 1/ C 0.17, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0001-8290-852X

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.3.005

Słowa kluczowe:

Thomire, empire, zastawa stołowa, surtout de table, brąz, mosiądz, Stanisław Kostka Potocki, Pałac Wilanowski

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest empirowej zastawie stołowej znajdującej się w pałacu w Wilanowie, która pochodzi z manufaktury Pierre’a-Philippe’a Thomire’a. Przyjmuje się, że surtout de table została zakupiona w 1808 roku w Paryżu przez Stanisława Kostkę hrabiego Potockiego. Twórczość Pierre’a-Philippe’a Thomire’a w zakresie empirowych zastaw stołowych nie była dotychczas przedmiotem monograficznego opracowania. Niniejsze rozważania koncentrują się na wilanowskiej surtout de table. Mają na celu weryfikację dotychczasowego stanu wiedzy na ten temat oraz ustalenie składu tej zastawy stołowej, jej umiejscowienia i funkcji w pałacu wilanowskim, a także znaczenia na tle twórczości firmy Thomire, Duterme et Cie oraz epoki. Obiekty wchodzące w skład surtout de table Thomire’a poddano analizie formalno-stylistycznej
i ikonograficznej, według założeń stylu empire. Badania metodą fluorescencyjnej spektometrii rentgenowskiej wykazały, że omawiane obiekty zostały wykonane z mosiądzu, nie zaś z brązu. W artykule scharakteryzowano działania twórcy — brązownika (i mosiężnika) Pierre’a-Philippe’a Thomire’a. Wilanowskie dzieła zestawiono z innymi wytworami manufaktury Thomire, Duterme et Cie i jego współczesnych. Odwołania przeprowadzone na podstawie literatury naukowej w języku francuskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim do dokonań artystycznych epoki pozwoliły na ocenę jakości zachowanych obiektów. Ponadto określono obecność dzieł Thomire’a w polskich zbiorach muzealnych. W celu ustalenia motywów, jakimi kierował się Stanisław Kostka hr. Potocki przy zakupie wyrobów z manufaktury Thomire’a, ukazano działalność publiczną oraz zainteresowania założyciela kolekcji wilanowskiej. Źródła dotyczące nabycia zastawy stołowej przez hrabiego oraz jej umiejscowienia w wilanowskiej siedzibie dostarczyły nowych informacji na temat innych, potencjalnych zespołów, jakie tworzyły obiekty zaliczane obecnie błędnie do jednej surtout de table.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

AGAD [Archiwum Główne Akt Dawnych], AGWil. [Archiwum Gospodarcze Wilanowskie], Anteriora, sygn. 302, Pamiętnik Interessów samego J. O. Stanisława Kostki Potockiego Senatora i Wojewody, 1797–1812.

AGAD, AGWil., Alegata kassowe, sygn. 62, Rachunki kasy domowej, 1808.

AGAD, AGWil., Alegata kassowe, sygn. 63, Rachunki podróży paryskiej i sprawunków, 1808.

AGAD, AGWil., Alegata kassowe, sygn. 64, Rachunki kasy domowej, 1809–1810.

AGAD, AGWil., Zarząd Muzeum, sygn. 185, Catalogue des Tableaux, Objets d’art et d’ameublement qui se trouvent au Palais de Willanow prés Varsovie, appartenant à consieur le Comte Xavier Branicki, 1895.

AGAD, AGWil., Zarząd Muzeum, sygn. 193, Spis obrazów, mebli i odzieży muzealnej w pałacu wilanowskim, 1929–1932.

AGAD, APP [Archiwum Publiczne Potockich], 262/II, list z dn. 25 listopada 1805 r.

Alcouffe Daniel, Dion-Tenenbaum Anne, Mabille Gérard. 2004. Les bronzes d’ameublement du Louvre, Dijon.

Artnet. n.d. Femmes vêtues à l’antique (in 3 parts), ca. 1800–1825, http://www.artnet.com/artists/pierre-philippe-thomire/femmes-v%C3%AAtues-%C3%A0-lantique-in-3-parts-X0Le_Xp4V6Q6MA-pfFUWDg2 (access 09.06.2019).

Artystyczne zbiory. 1979. Artystyczne zbiory Wilanowa, ed. I. Malinowska, Warszawa.

Baulez Ch., Vignon Ch. 2016. Pierre Gouthière, Virtuoso Gilder at the French Court, New York–London.

Baulez Christian. 2007. Versailles, deux siècles d’histoire de l’art, Paris.

Bursche Stefan. 1974. Tafelzier des Barock, München.

Centerpiece. n.d. Centerpiece, https://www.fujibi.or.jp/en/our-collection/profile-of-works.html?work_id=1220 (access 08.06.2019).

Chase Linda, Kemp Karl H., Lammerhuber Lois. 2001. The World of Biedermeier, Thames & Hudson.

Cohen D. H. 1986. Pierre-Philippe Thomire — Unternehmer und Künstler, [in:] H. Ottomeyer, P. Pröschel, Vergoldete Bronzen: Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, München, vol. 2, pp. 657–664.

Coffin Sarah D. 2018. Surtout de Table: Sustenance of Political Power; https://www.cooperhewitt.org/2018/09/05/surtout-de-table-sustenance-of-political-power/ (access 13.06.2019).

Czajewski Wiktor. 1893. Illustrowany przewodnik po Warszawie. Willanów, Warszawa.

Czajewski Wiktor. 1903. Willanów, Łódź.

Dion-Tenenbaum Anne. 2007. Published Sources of Ornaments, [in:] Symbols of Power. Napoleon

and the Art of the Empire Style 1800–1815, ed. O. Nouvel-Kammerer, New York, pp. 67.

Dumont F. 1956. Thomire, le Talleyrand du bronzé doré, “Connaisance des arts”, 50, pp. 74–79.

Falkowski Julian. 1877. Księstwo Warszawskie. Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń, vol. 2, Poznań.

Fijałkowski Wojciech. 2011. Vademecum Wilanowa, Warszawa.

Gallo Daniela. 2015. On the Antique Models of the Empire Style, [in:] Symbols of Power. Napoleon and the Art of the Empire Style 1800–1815, ed. O. Nouvel-Kammerer, New York, p. 42.

Gay-Mazuel Audrey. 2017. Odiot. Un atelier d’orfèvrerie sous le premier empire et la restauration, avec la collaboration de J. Ruffet-Troussard, Paris.

Grand Tour 2006. Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, ed. J. Mieleszko, B. Grochala, Warszawa.

Grochulska Barbara. 1984. Potocki Stanisław Kostka, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. 28, Kraków–Wrocław, pp. 158–170.

Hübner Milena. 2020. Analiza metodą fluorescencyjnej spektometrii rentgenowskiej wytworów Pierre’a-Philippe’a Thomire’a w zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, [in:] Dziedzictwo rzemiosła artystycznego — tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja, ed. by P. Niemcewicz, M. Chylińska, Toruń (in print).

Jabłońska Teresa. 2008. Dawne zastawy stołowe, Warszawa.

Jansantiques. n.d. A Very Fine and Large French Empire Style Napoleon III Gilt-Bronze Surtout-de-Table, now a coffee table with later gilt-bronze legs with paw-feet, with a finely chased grape and vine border and mirror plate top, in the manner of Pierre-Philippe Thomire (French, 1751–1843). The gilt-bronze legs are Circa: Paris, 1900. The Surtout-de-Table is Circa: Paris, 1860–1870, https://www.jansantiques.com/Lot/jac1953_2.php (access 05.06.2020).

Kijas Ewa. 1974. “Stanisław Kostka Potocki w oczach pamiętnikarzy”, Lublin, tapescript in Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze.

Klabisz Marian Andrzej. 2004. “Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Komplet brązów Thomire’a. Muzeum Pałac w Wilanowie”. Warszawa, tapescript in the Archive of Museum of King Jan III’s Palace in Wilanów.

Kolekcja wilanowska. 2005. Kolekcja wilanowska. Katalog wystawy, ed. J. Mieleszko, Warszawa.

Koźmian Kajetan. 1972. Pamiętniki obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1855, Wrocław.

Lorentz Stanisław. 1948. Natolin, Warszawa.

Malinowska Irena. 1972. “Pamiętnik Interesów” Stanisława Kostki Potockiego, “Biuletyn Historii Sztuki”, 34, pp. 122–132.

Mączyński Ryszard. 1988. Teatr pijarskiego konwiktu Collegium Nobilium w Warszawie, “Pamiętnik Teatralny”, 37, 3/4, pp. 287–358.

Mączyński Ryszard. 2003. Wycieczka szkolna do Muzeum w Wilanowie Roku Pańskiego 1821. Związki Stanisława Kostki Potockiego z pijarskim konwiktem Collegium Nobilium, “Studia Wilanowskie”, 14, pp. 31–45.

Mączyński Ryszard. 2004. Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740–1833), “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 13, 1/2, pp. 25–65.

Mondzain Marie-José. 2007. Order and Desire, [in:] Symbols of Power. Napoleon and the Art of the Empire Style 1800–1815, ed. O. Nouvel-Kammerer, New York, pp. 17.

Napoleon i sztuka. 2015. Napoleon i sztuka, ed. M. Choynowski, Warszawa.

Niclausse Juliette. 1939. L’activité de Thomire comme ciseleur et fondeur au XVIIIe siècle, Paris.

Niclausse Juliette. 1947. Thomire, fondeur-ciseleur (1751–1843), Paris.

Nouvel-Kammerer Odile. 2007. Discourse on Ornament Under the Empire, [in:] Symbols of Power. Napoleon and the Art of the Empire Style 1800–1815, ed. O. Nouvel-Kammerer, New York, pp. 26–28.

Ottomeyer Hans, Pröschel Peter. 1986. Vergoldete Bronzen: Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, München, vol. 1–2.

Paprocka-Gajek Joanna. 2005. Wielka zastawa stołowa, [in:] Kolekcja wilanowska. Katalog wystawy, ed. J. Mieleszko, Warszawa, p. 367.

Paprocka-Gajek Joanna. 2006. Świecznik z wielkiej zastawy stołowej, [in:] Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, ed. J. Mieleszko, B. Grochala, Warszawa, p. 265.

Paprocka-Gajek Joanna. n.d. Wielka zastawa stołowa, https://www.wilanow-palac.pl/wielka_zastawa_stolowa.html (access 25.05.2019).

Percier Charles, Fontaine Pierre François Léonard. 1812. Recueil des décorations intérieures: comprenant tout ce qui a rapport a l’ameublement: comme vases, trépieds, candélabres, cassolettes, lustres, girandoles, lampes, chandeliers, cheminées, feux, poêles, pendules, tables, secrétaires, lits, canapés, fauteuils, chaises, tabourets, miroirs, écrans […], Paris.

Percier Charles, Fontaine Pierre François Léonard. 1991. Empire Stylebook of Interior Design: All 72 Plates from the “Recueil De Decorations Interieures” With New English Text, Dover.

Piranesi Giovanni Battista. 1796. Diversi maniere d’adornare i cammini..., Rome.

Piroli Tommaso, Schweighäuser Johann Gottfries. 1804. Les monuments antiques du Musée Napoléon, Paris.

Potocka-Wąsowiczowa Anna z Tyszkiewiczów. 1965. Wspomnienia naocznego świadka (1794–1820), Warszawa.

Potocki Stanisław Kostka. 1815. O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski, Warszawa.

Rzemiosło artystyczne. 1980. Rzemiosło artystyczne i plastyka w zbiorach wilanowskich. Katalog-Przewodnik po Galerii, Warszawa.

Sichergestellte Kunstwerke. 1940. Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement, Breslau, vol. 1–3.

Skimborowicz Hipolit, Gerson Wojciech. 1877. Wilanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopie z obrazów Galeryi Wilanowskiej wykonane w drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów, Warszawa.

Symbols of Power. 2007. Symbols of Power. Napoleon and the Art of the Empire Style 1800–1815, ed. O. Nouvel-Kammerer, New York.

Sztuka francuska. 1973. Sztuka francuska w zbiorach polskich 1230–1830. Katalog wystawy, ed. A. Dobrzycka, Poznań.

Tablescapes. 2018. Tablescapes: Designs for Dining/Conservation of the Surtout de Table, https://www.youtube.com/watch?v=bkL8UOezVu0 (access 01.05.2019).

Thomire-Christies. 2004. A pair of empire ormolu and cut-glass etageres by Pierre-Philippe Thomire, circa 1810, https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pair-of-empire-ormolu-and-cut-glass-4419838-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4419838&sid=53144ed3-7eb4-496e-9c74-f96f324bcf66 (access 05.05.2019).

Thomire-Christies. 2005. A pair of empire ormolu vases by Thomire, circa 1810, https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pair-of-empire-ormolu-vases-by-4427432-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4427432&sid=53144ed3-7eb4-496e-9c74-f96f324bcf66 (access

05.2019).

Thomire-Christies. 2008. A pair of empire ormolu and cut-glass two-tier etageres by Pierre-Philippe Thomire, early 19th century, https://www.christies.com/lotfinder/furniture-lighting/a-pair-ofempire-ormolu-and-cut-glass-5103921-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5103921&sid=53144ed3-7eb4-496e-9c74-f96f324bcf66 (access 05.05.2019).

Thomire-Christies. 2012. A pair of empire ormolu and cut-glass etageres by Pierre-Philippe Thomire, circa 1815, https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-pair-of-empire-ormolu-and-cut-glass-5537686-details.aspx (access 05.05.2019).

Thomire-Christies. 2013. A pair of Charles X ormolu and cut-glass three-tier etageres attributed to Pierre-Philippe Thomire, Paris, circa 1830, https://www.christies.com/lotfinder/furniturelighting/a-pair-of-charles-x-ormolu-and-5722399-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5722399&sid=53144ed3-7eb4-496e-9c74-f96f324bcf66 (access 05.05.2019).

Thomire-Christies. 2017a. A pair of empire ormolu and cut-glass etageres by Pierre-Philippe Thomire, circa 1810, https://www.christies.com/lotfinder/furniture-lighting/a-pair-of-empire-ormolu-andcut-glass-6063173-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=6063173&sid=53144ed3-7eb4-496e-9c74-f96f324bcf66 (access 05.05.2019).

Thomire-Christies. 2017b. A pair of Louis Philippe ormolu nine-light vase-shaped kandelabra attributed to Pierre-Philippe Thomire, Paris, circa 1830–40, https://www.christies.com/lotfinder/furniture-lighting/a-pair-of-louis-philippe-ormolu-nine-light-6063176-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=6063176&sid=53144ed3-7eb4-496e-9c74-f96f324bcf66 (access 05.05.2019).

Thomire-Richard Redding. 2016. An Empire figural centrepiece with detachable nine-light candelabrum by Pierre-Philippe Thomire, Paris, date circa 1810–15, https://www.richardreddingantiques.com/exhibitions/26/works/artworks_standalone9446/ (access 09.06.2019).

Thomire-Richard Redding. 2017a. A pair of Empire six-light candelabra by Pierre-Philippe Thomire, after a design by Charles Percier, Paris, date circa 1810, https://www.richardreddingantiques.com/artists/86-pierre-philippe-thomire/works/9597/ (access 03.05.2019).

Thomire-Richard Redding. 2017b. An empire three-piece sixteen-light surtout de table by Pierre-Philippe Thomire, Paris, date circa 1810-1820, ttps://www.richardreddingantiques.com/exhibitions/25/works/artworks9688/ (access 02.05.2019).

Thomire-Sothebys. 2008. A pair of gilt-bronze vases each stamped Thomire à Paris Empire, circa 1820, https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/important-continental-furnitureceramics-and-clocks-l08311/lot.246.html?locale=en (access 08.06.2019).

Thomire-Sothebys. 2014. A pair of Empire ormolu and cut-glass sculptural étagères circa 1816/20, by Thomire, https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/royal-noble-descent-l14314/lot.160.html?locale=en (access 05.05.2019).

Volpato Giovanni. 1776. Loggie Vaticane, Roma.

Żukowska Maria. 1998. Srebra francuskie w zbiorach wilanowskich, Warszawa.

Zek Yu.Ia., Voronikhina A.N. 1984. Dekorativnaia bronza Péra-Filippa Tomira (1751–1843): katalog vystavki. Ermitazh, Leningrad.

Opublikowane

2020-10-30

Jak cytować

Hübner, M. (2020). Surtout de table Pierre’a-Philippe’a Thomire’a w Pałacu Wilanowskim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), 357–390. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.3.005

Numer

Dział

Studia i materiały