Tomáš Klír, Rolnictvo na pozdnĕ středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí, Praha 2020 [recenzja]

Autor

Słowa kluczowe:

rolnictwo, mobilność, ziemia chebska, średniowiecze

Abstrakt

Recenzja z publikacji na temat społecznej i geograficznej mobilności rolnictwa w późnym średniowieczu na przykładzie ziemi chebskiej.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamska Dagmara. 2019. Wieś — miasteczko — miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy, Łomianki.

Knihy chebské zemské. 2016. Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, wyd. T. Klír i in., Libri Civitatis X, Praha–Usti nad Labem.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-31

Jak cytować

Goliński, M. (2021). Tomáš Klír, Rolnictvo na pozdnĕ středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí, Praha 2020 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(1), 121–123. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2821

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje