Naczynia ceramiczne z drugiej połowy XV–pierwszej połowy XVI wieku z badań wykopaliskowych na Polskim Rynku w Kamieńcu Podolskim

Autor

  • Pavlo Nechytailo Państwowe przedsiębiorstwo „Centrum Naukowo-Badawcze «Ochronna Archeologiczna Służba Ukrainy» Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy” https://orcid.org/0000-0002-6849-2705

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.006

Słowa kluczowe:

archeologia, naczynia ceramiczne, Ukraina, Kamieniec Podolski, XV–XVI w.

Abstrakt

Podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych przy placu Polski Rynek w Kamieńcu Podolskim odkryto relikty spalonego budynku z najstarszej fazy funkcjonowania
miasta. W wypełnisku tego obiektu odkryto zbiór fragmentów naczyń ceramicznych
z XV–XVI w. stanowiących zespół reprezentatywny dla wytwórczości garncarskiej, wykorzystującej zunifikowane wzorce technologiczne, typologiczne i stylistyczne powszechnie reprezentowane na terenie Środkowej Europy.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kruppé Jerzy. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, cz. II, Karty katalogowe, Wrocław.

Lazurko Ostap, Šnìcar Mikola, Tkač Êvgen, Vojtovič Nazarìj. 2012. Shìdna dìlânka oboronnih sporud seredn'ovìčnogo L'vova (za materìalami doslìdžen' 2009 roku), „Arheologìčnì doslìdžennâ L'vìvs'kogo unìversitetu”, z. 14–15, s. 228–254.

Onogda Olena. 2008. Osnovnì tipi keramìki Seredn'oyï Naddnìprânŝini drugoï polovini XV–počatku XVI st., „Arheologìâ”, nr 4, s. 55–63.

Pivovarov Sergìj, Kalìnìčenko Vìtalìj, Il'kìv Mikola. 2015. Gončarnij gorn iz seredn'ovìčnih Černìvcìv, „Novì doslìdžennâ pam'âtok kozac'koï dobi v Ukraïnì”, nr 24, s. 73–76.

Staren'kij Ìgor, Boltanûk Petro, Levìnzon Êvgenìj. 2018. Keramìčnij kompleks z gončarnogo gorna seredini XV–počatku XVI st. z Kam’âncâ-Podìl's'kogo, „Arheologìâ i davnâ ìstorìâ Ukraïni”, z. 4 (29), s. 230–240.

Starski Michał. 2017. Szesnastowieczny warsztat garncarski z Pucka, „Archaeologia Historica Polona”, t. 25, s. 79–103, https://doi.org/10.12775/AHP.2017.004.

Vinogrods'ka Larisa, Kalašnik Êvgen. 2015. Keramìčnij posud pìzn'oseredn'ovìčnoï Vìnnicì (za materìalami arheologìčnih doslìdžen' u 2013 r.), „Arheologìâ”, nr 4, s. 91–108.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-04

Jak cytować

Nechytailo, P. (2022). Naczynia ceramiczne z drugiej połowy XV–pierwszej połowy XVI wieku z badań wykopaliskowych na Polskim Rynku w Kamieńcu Podolskim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 231–236. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.006

Numer

Dział

Komunikaty naukowe