O potrzebie badań ceramiki polskiej

Wystawa i katalog „Chwała Pacykowianom”, Muzeum w Szamotułach, 2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.4.006

Słowa kluczowe:

Pacyków, Szamotuły, fajans, majolika, wystawy

Abstrakt

Tekst omawia wystawę fajansu polskiego, produkowanego w fabryce w Pacykowie koło Stanisławowa w latach 1912–1939 i towarzyszący jej album. Wyroby Pacykowa znajdują się w zbiorach wielu muzeów, są wystawiane na wszystkich ważniejszych wystawach porcelany i fajansu polskiego, a w ostatnich latach na większości międzynarodowych ekspozycji prezentujących sztukę polską pierwszej połowy XX w.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aftanazy Roman. 2000. Pacyków — nieznane polskie echo rezydencji Villa Rotonda, „Przegląd Wschodni”, t. VII, z. 1 (25), s. 205–210.

Arlt Thomas, Weilinger Arthur. 2018. Wiener Keramik: Bertold Löffler, Michael Powolny: Werkverzeichnis Catalogue raisonné, Wien.

Art & Business. 2007. „Art & Business. Polska sztuka i antyki”, nr 7–8 (201–202).

Biriulow Jurij. [1996]. Secesja we Lwowie, Warszawa.

Biriulow Jurij. 2007. Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy, Warszawa.

Birjulow Jurij. 1997. Secesja lwowska, [w:] Sztuka około 1900 w Europie Środkowej. Centra i prowincje artystyczne, red. P. Krakowski, J. Purchla, Kraków, s. 77–86.

Ceramika. 1992. Ceramika polska XX wieku, oprac. M. Jeżewska, red. D. Dziedzic, Wrocław.

Ceramika. 2004. Ceramika i szkło polskie XX wieku. Katalog zbiorów, red. M. Hermansdorfer, Wrocław.

Chomyn Igor. 2020. Rzeźba polska i z Polską związana — wiek XIX i XX w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego. Katalog zbiorów, Kraków.

Dechant Robert E., Goldscheider Filipp. 2008. GOLDSCHEIDER Firmengeschichte und Werkverzeichnis. Historismus, Jugendstil, Art Déco, 1950er Jahre. History of the Company and Catalogue of Works. Historicism, Art Nouveau, Art Déco, The Fifties. Stuttgart.

Fajanse. 2001. Fajanse z Pacykowa. Katalog, oprac. E. Jaźwińska, Kozienice.

Faulhaber Marek. 1986. Ceramika z Pacykowa, „Dom. Architektura. Wnętrza. Wzornictwo”, R. V, nr 6 (27), s. 22–23.

Galicja. 2019. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783. Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, t. 11, wyd. A. Janeczek, współpr. B. Dybaś, Ł. Walczy, Warszawa.

Hübner-Wojciechowska Joanna. 2007. Art Déco w Polsce. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa.

Koniec Wieku. 1996. Koniec Wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890–1914. Katalog Wystawy, red. E. Charazińska, Ł. Kossowski, Warszawa.

Kostuch Bożena. 2001. Ceramika z pierwszej połowy XX wieku w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków.

Kowalski Wojciech W. 2018. Majolika niderlandzka i fajans z Delft. Kolekcja prof. Wojciecha W. Kowalskiego, Toruń.

Kratochwil Zbigniew. 2000–2001. Józef Lewicki — zapomniany rzeźbiarz Hucułów, „Rocznik Lwowski”, s. 133–141.

Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania. 2013. Sztuka II RP, Olszanica.

Lewicki Jakub. 2001. Między Wiedniem a Huculszczyzną. Fabryka fajansów w Pacykowie, [w:] Rzemiosło artystyczne. Materiały Sesji Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. R. Bobrow, t. II, Warszawa, s. 365–380.

Mohl Iwona. 2014. Arcydzieła ceramiki od XVIII do XX wieku z kolekcji Muzeum Górnośląskiego. Katalog wystawy. Bytom, 5 listopada 2014–29 marca 2015, Bytom.

Ora Pinhas. 2006. Goldscheider: A Catalogue of Selected Models, Londra.

Przybyszewski Wojciech. 1995. Figurki z Pacykowa, „Art & Business. Sztuka polska i antyki”, nr 7–8 (64–65), s. 26–33.

Rudnik Sylwester. 2012. Świecznik z faunem, „Spotkania z Zabytkami”, R. XXXVI, nr 1–2 (299–300), s. 28–29.

Selwa M. 1997. Fabryka fajansu w Pacykowie 1908/1912/–39 i ceramiki w Wilnie, „Gazeta Antykwaryczna”, nr 7–9, s. 20–21.

Silwanowicz Magdalena. 2012. Ceramika z Pacykowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 27, s. 143–155.

Starzewska Maria, Jeżewska Maria. 1978. Polski fajans, Wrocław.

Śniegulska-Gomuła Magdalena. 2015. Od manufaktury magnackiej do przemysłu: ceramika ćmielowska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Lewicki, J. (2022). O potrzebie badań ceramiki polskiej: Wystawa i katalog „Chwała Pacykowianom”, Muzeum w Szamotułach, 2019. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 487–496. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.4.006

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje