Piotr Ł. Grotowski, Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej

Autor

  • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

freski, Władysław Jagiełło, kolegiata wiślicka

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Filipowicz-Osieczkowska Celina. 1936. Ze studjów nad szkołą polską malarstwa bizantyńskiego, Kraków.

Jurkowlaniec Grażyna. 2012. The artistic patronage of Ladislaus Jagiełło. Beyond the opposition between Byzantium and the Renaissance, [w:] Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność, red. M. Janocha, A. Sulikowska, I. Tatarova, Warszawa,

s. 271–281.

Kruk Mirosław P. 2017. Malowidła Graeco opere fundacji Jagiellonów jako postulat unii państwowej i kościelnej oraz jedności Kościoła, [w:] Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV–XVI wieku, red. W. Walecki, Warszawa, s. 145–201.

Naumow Aleksander. 1996. Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, Kraków.

Naumow Aleksander. 2002a. Jagiełło wobec prawosławia, [w:] Aleksander Naumow, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej, Kraków, s. 173–182.

Naumow Aleksander. 2002b. Prawosławni święci I. Rzeczypospolitej, [w:] Aleksander Naumow, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej, Kraków, s. 51–62.

Osieczkowska Celina. 1934. Ze studjów nad szkołą polską malarstwa bizantyjskiego, „Życie sztuki”, R. 1, s. 101–136.

Pateryk. 1993. Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli Opowieści o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych, wyd. L. Nodzyńska, Wrocław.

Różycka-Bryzek Anna. 1983. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa.

Różycka-Bryzek Anna. 2000. Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku lubelskiego, Lublin.

Smorąg Różycka Małgorzata. 2003. Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertudy. O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków.

Smorąg Różycka Małgorzata. 2013. Bizantyńskie malowidła w prezbiterium katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu — odkrycia niespodziewane i doniosłe, „Modus. Prace z historii sztuki”, XII–XIII, s. 53–71.

Stawicki Stanisław. 1999. Techniczne i technologiczne problemy ściennych malowideł bizantyńsko-ruskich w kościele zamkowym w Lublinie, [w:] Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim

–26 kwietnia 1997 roku, Lublin, s. 115–173.

Stradomski Jan. 2001. Święta Paraskiewa (Petka) w literaturze, kulturze i duchowości Słowian południowych i wschodnich, [w:] Święcie w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stępniak-Minczewa, Z.J. Kijas, Kraków, s. 83–93.

Sulikowska-Gąska Aleksandra. 2009. Kult świętej Paraskiewy na Rusi, „Ikonotheka”, t. 21 (2008), s. 171–186.

Uspenskij Boris Andreevič. 2000. Boris i Gleb: Vospriâtie istorii v Drevnej Rusi, Moskva.

Walicki Michał. 1930. Malowidła ścienne kościoła św. Trójcy na zamku w Lublinie (1418), „Studja do dziejów sztuki w Polsce”, t. 3, s. 1–89.

Walkowiak Marcin. 2019. Graeco Opere in Władysław Jagiełło’s Royal Power Theatre. Introduction to the Study, „Res Historica”, nr 48, s. 77–101.

Walkowiak Marcin. 2020. Graeco opere w strategii politycznej króla Władysława Jagiełły (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza J. Żuchowskiego, obroniona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2021 r.).

Pobrania

Opublikowane

2022-10-04

Jak cytować

Sulikowska-Bełczowska, A. (2022). Piotr Ł. Grotowski, Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 245–250. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3185

Numer

Dział

Recenzje