Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta

Autor

Słowa kluczowe:

Gdańsk, wczesna nowożytność, Rzeczpospolita, kultura kolekcjonerska, martwa natura

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aurea Porta. 1997. Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku, [1], Eseje; [2], Katalog, red. T. Grzybkowska, Gdańsk.

Chodyński Antoni Romuald. 2002. Kolekcjonerzy i kolekcje w Gdańsku XVI–XIX wieku (do 1872 roku). Inventarium et taxam dzieł sztuki, „Rocznik Historii Sztuki”, 27, s. 171–212.

Chodyński Antoni Romuald. 2006. Kultura kolekcjonerska w XVIII wieku. Gdańscy uczeni, amatorzy — znawcy i dyletanci, także z innych miast europejskich, i ich stosunek do dzieł sztuki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1286, Opuscula Musealia, 15, s. 139–177.

Cieślak Katarzyna. 2000. Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, Wrocław.

Grzybkowska Teresa. 1979. Andrzej Stech. Malarz gdański, Warszawa.

Grzybkowska Teresa. 1990. Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520–1620, Warszawa.

Grzybkowska Teresa. 1996. Artyści i patrycjusze Gdańska, Warszawa.

Jaśniewicz Aleksandra. 2018. Portret w Gdańsku. Od schyłku średniowiecza do późnego baroku (1420–1700), Gdańsk.

Kizik Edmund. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk.

Kizik Edmund. 2001. Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk.

Kołtan Jacek, Sobecka Anna. 2020. Martwa natura Philippa Sauerlanda i narodziny nowoczesnej podmiotowości, „Porta Aurea”, 19, s. 96–113, https://doi.org/10.26881/porta.2020.19.04

Kowalska Helena. 2002. Martwe natury w XIX-wiecznych zbiorach gdańskich kolekcjonerów, [w:] Spór o genezę martwej natury. Materiały sesji naukowej 25–26 X 2001, red. S. Dudzik, T.J. Żuchowski, Toruń, s. 193–202.

Mielnik Magdalena. 2019. Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku, Gdańsk.

Natura. 2019. Natura i duchowość. Carl Borromäus Ruthart (1630–1703), red. L. Arbace, M. Mielnik, Gdańsk.

Neickel Caspar Friedrich [i Kanold Johann]. 1727. Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Museorum, oder Raritäten=Kammern, Leipzig–Breslau.

Oszczanowski Piotr. 1999. Philipp Sauerland — zapomniany malarz gdańskiego i wrocławskiego baroku, „Porta Aurea”, 6, s. 127–145.

Pałubicki Janusz. 2009. Malarze gdańscy. Malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych, 1–2, Gdańsk.

Sobecka Anna. 2008. Nieznane obrazy Philippa Sauerlanda, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 1 (7), s. 45–57.

Sobecka Anna. 2015. Ryciny kwiatowe wiązane z Jeremiasem Falckiem. Studium z zakresu siedemnastowiecznych florilegiów, „Porta Aurea”, 14, s. 58–92.

Sobecka Anna. 2018. Świat zwierząt Daniela Schultza, „Porta Aurea”, 17, s. 33–61, https://doi.org/10.26881/porta.2018.17.02

Steinborn Bożena. 2004. Malarz Daniel Schultz. Gdańszczanin w służbie królów polskich, Warszawa.

Tylicki Jacek. 2005. Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Toruń.

Zasławska Danuta Natalia. 2004. Martwa natura z wiewiórką Andreasa Stecha ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, „Ikonotheka”, 17, s. 67–89.

Zasławska Danuta Natalia. 2009. Martwe natury kwiatowe Andreasa Stecha, „Porta Aurea”, 7/8, s. 163–211.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-25

Jak cytować

Mencfel, M. (2023). Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(2), 219–224. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3525

Numer

Dział

Recenzje