Maciej Warchoł, Dawne konstrukcje ciesielskie łacińskiej archikatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii we Lwowie

Autor

Słowa kluczowe:

historia architektury, Lwów, architektura drewniana

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Mączyński Dominik, Tajchman Jan, Warchoł Maciej. 2005. Materiały do terminologii więźb dachowych — podstawowe pojęcia, „Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków”, 2, s. 37–43.

Mączyński Dominik, Warchoł Maciej. 2005. Opis i analiza konstrukcji więźby dachowej nad nawą główną kościoła ss. Wizytek przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie, „Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków”, 2, s. 45–69.

Vandenabeele Louis, Bertels Inge, Wouters Ine. 2016. Baltic shipping marks on nineteenth-century timber: their deciphering and a proposal for classifying old timber, „Construction History”, 31, 2, s. 157–176.

Warchoł Maciej. 2009. Rozpoznanie stopnia zachowania historycznych więźb dachowych w zabytkach sakralnych na terenie Mazowsza, „Ochrona Zabytków”, 62, 2 (245), s. 49–60.

Warchoł Maciej. 2015. Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie, Warszawa.

Warchoł Maciej. 2017. Kopuła dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie — dzieło sztuki ciesielskiej i inżynierskiej końca XVIII wieku, [w:] Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie, red. K. Guttmejer, Warszawa, s. 66–77.

Warchoł Maciej. 2018. „Mazowiecka odmiana późnośredniowiecznego kościoła drewnianego” w świetle najnowszych badań kościołów w Janisławicach, Białyninie i Długiej Kościelnej, „Biuletyn Historii Sztuki”, 80, 3, s. 549–579.

Warchoł Maciej. 2019. Badania konstrukcji dachu kościoła pw. Ducha Świętego w Sierpcu — dodatkowe materiały do dziejów budowy i przekształceń świątyni, „Notatki Płockie”, 2 (259), s. 11–16.

Warchoł Maciej. 2020. Przekształcenia dawnej cerkwi greckokatolickiej w Hannie w świetle badań architektonicznych i dendrochronologicznych, „Ochrona Zabytków”, 1, s. 79–104.

Warchoł Maciej. 2021. Badania architektoniczne konstrukcji dachowych gotyckich kościołów z terenu północno-wschodniego Mazowsza (Łomża, Niedźwiadna, Szczepankowo), „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, s. 101–124.

Warchoł Maciej, Zawałeń Eugeniusz. 2022. Historia przekształceń wieńcowego dworu w Koźniewie Wielkim od XVIII do końca XX wieku w świetle badań architektonicznych, „Wiadomości Konserwatorskie”, 69, s. 109–125.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-25

Jak cytować

Prarat, M. (2023). Maciej Warchoł, Dawne konstrukcje ciesielskie łacińskiej archikatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii we Lwowie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(2), 237–240. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3527

Numer

Dział

Recenzje