Łukasz Wróbel, Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku

Autor

Słowa kluczowe:

Józef Jerzy Hylzen, magnateria, Rzeczpospolita, elity, 18 wiek

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Borkowska Małgorzata. 2008. Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, 3, Wielkie Księstwo Litewskie i Ziemie Ruskie Korony Polskiej, Warszawa.

Dukwicz Dorota. 2016. Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru, [w:] My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa, s. 355–377.

Honestas et turpitudo. 2019. Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok.

Macuk Andrèj. 2010. Barac′ba magnackìh grupovak u VKL (1717–1763 gg.), Mìnsk.

Macuk Andrèj. 2015. Braslaŭskìâ sojmìkì ŭ 50-h – pačatku 60-h gg. XVIII st., „Belaruskì gìstaryčny zbornìk”, 44, s. 62–98.

Michalski Jerzy. 1993. Reforma sądownictwa na sejmie konwokacyjnym 1764 roku, [w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, red. K. Wajda i in., Toruń, s. 295–313.

Michalski Jerzy. 2020. Zagadnienie reformy sądownictwa i prawa sądowego w początkach panowania Stanisława Augusta, [w:] Michalski Jerzy, Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku, Kraków, s. 597–635.

Urzędnicy. 2004. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, 1, Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa.

Zielińska Teresa. 1997. Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-25

Jak cytować

Jusupović, M. (2023). Łukasz Wróbel, Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(2), 241–248. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3528

Numer

Dział

Recenzje