Umělecké památky Moravy a Slezska

Autor

  • Bogusław Czechowicz Slezská univerzita v Opavě

Słowa kluczowe:

Morawy, czeski Śląsk, historia sztuki, historia architektury, inwentarz zabytków sztuki

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brzezina Katarzyna. 1999. Antyambony z terenów dawnych księstw opawskiego i karniowskiego, [w:] Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych. Materiały V Seminarium Sztuki Górnośląskiej odbytego w dniach 14–15 listopada 1997 roku w Katowicach, red. E. Chojecka, Katowice, s. 77–99.

Brzezina Katarzyna. 2004. Rzeźba i mała architektura sakralna księstw opawskiego i karniowskiego w XVIII wieku, Kraków.

Chojecka Ewa. 2007. Współczesny renesans tradycji artystycznych Śląska austriackiego (1764–1918). O zakamarkach kulturowych polsko-czeskiego pogranicza, [w:] Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. M. Kapustka, A. Kozieł, P. Oszczanowski, Wrocław, s. 363–373.

Czechowicz Bogusław. 1993. Domki Loretańskie na Śląsku, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 14, s. 253–274.

Czechowicz Bogusław. 2003. Nagrobki późnogotyckie na Śląsku, Wrocław.

Czechowicz Bogusław. 2005. Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa.

Czechowicz Bogusław. 2009. Między Orłową a Krakowem. Krakowskie wpływy na Górnym Śląsku czy górnośląskie wpływy w Krakowie?, [w:] Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze, s. 246–256.

Czechowicz Bogusław. 2016. Na czesko-morawsko-śląskim styku. O wiekach XV–XVIII i trudnym ich postrzeganiu, Opole.

Czechowicz Bogusław. 2017. Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547, 3, Matthias primus Dei gratia rex Bohemiae. Rehabilitacja nieuznawanego króla, Wrocław.

Czechowicz Bogusław. 2020. Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547, 4. Król i stany, 2. Książęta i szlachta — B. Magnaci, Wrocław.

Kozieł Andrzej. 2015. W Świdnicy, Opawie i na całym Śląsku — Anton Ernst Beyer (1704–1773) i jego malarska twórczość, „Historica. Revue pro historii a přibuzné vědy”, 6, 2, s. 141–158.

Kultura. 2016. Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków, red. Ł. Konarzewski, Cieszyn.

Malarstwo. 2017. Malarstwo barokowe na Śląsku, red. A. Kozieł, Wrocław.

Sztuka. 2004. Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, red. E. Chojecka, Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-18

Jak cytować

Czechowicz, B. (2023). Umělecké památky Moravy a Slezska. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 495–497. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3678

Numer

Dział

Recenzje